HEO > Seznam nemocí > M > Migréna

Migréna: její léčba, příznaky, oční, s aurou, v těhotenství, léky


Migréna je jedním z typů bolesti hlavy, bolest přichází v záchvatech a její charakter je pulsující. Příznaky migrény se mohou objevit v kterémkoliv věku, nejčastěji se však první projevy dostavují v průběhu dětství a dospívání. Celkově postihuje migréna více ženské pohlaví.

Migréna se zrakovou aurou i bez aury

V závislosti na přítomnosti, resp. nepřítomnosti předchozí aury, dělíme migrény na tzv. klasické (tj. s předchozí aurou) a běžné (tj. migrény bez aury). Aura je stav, pro něž jsou typické smyslové vjemy - zrakové (oheň, záblesky), sluchové, čichové vjemy apod. V době aury se projevuje migréna příznaky zejména jednostranných poruch vidění, bývá popisován pocit jiskření v zorném poli nebo naopak výpadek zorného pole. Objevit se také mohou poruchy hybnosti, necitlivost na jedné polovině těla. Pro tzv. bazilární typ migrény jsou příznačné poruchy rovnováhy a koordinace pohybů, poruchy sluchu ve smyslu vnímání neexistujících zvuků apod.
V době aury není ještě přítomna vlastní bolest hlavy. Je-li zraková aura v popředí příznaků, bývá někdy stav popisován jako tzv. oční migréna.
Typická migrenózní bolest hlavy bývá jednostranná, pulsující. Intenzita bolesti bývá popisována jako střední až těžká, omezující běžnou činnost. Mezi další možné doprovodné příznaky migrény patří celková nevolnost, zvracení, závratě, přechodné obrny, poruchy zraku, přecitlivělost na světlo (fotofobie) a přecitlivělost na hluk (fonofobie), zvýšené pocení, rychlý puls aj. Migréna se dostavuje v záchvatech, v období mezi záchvaty je člověk trpící migrénou zcela bez obtíží. Jak časté migrény jsou, je výrazně individuální, záchvat se může dostavovat několikrát do týdne i jen párkrát do roka. Délka záchvatu se v typickém případě pohybuje mezi čtyřmi hodinami až třemi dny.

Migréna - příznaky a příčina

Přesná příčina migrény není dosud známá. Uvažují se zejména změny průtoku krve v mozkových cévách. Na vzniku onemocnění se pravděpodobně podílejí i dědičné vlivy. Vyvolávající příčiny záchvatu jsou většinou známé, může se jednat např. o určitou potravinu či nápoj (čokoláda, alkohol - často červené víno apod.), spouštěcím faktorem bývá také mnohdy stres či nedostatek spánku. Podkladem migrenózního záchvatu mohou být i hormonální změny, např. menstruace či ovulace, do souvislosti bývá rovněž dávána migréna a antikoncepce, taktéž může být vyvolána migréna léky nehormonální charakteru. Migréna v těhotenství se může následkem hormonálních změn zhoršit, avšak mnohdy se naopak stav zlepší. K dalším často zjištěným spouštěcím faktorům migrény patří kouř, ostré světlo, hlasité zvuky, silné pachové vjemy apod.

Migréna - léčba

Léčba migrény není vzhledem ke skutečnosti, že neznáme přesnou příčinu jejího vzniku, zcela snadná. Důležité je dodržovat režimová opatření a je-li to možné vyhýbat se faktorům spouštějícím záchvat. Léky podávané v léčbě migrény se označují jako tzv. antimigrenika. Antimigrenika dělíme na akutní a preventivní. Akutní antimigrenika jsou léky na migrénu pro ztlumení již probíhajícího migrenózního záchvatu. Preventivní antimigrenika jsou podávána pro snížení frekvence a intenzity záchvatů. Léky proti migréně mívají podobu tablet, nosních sprejů či podkožních injekcí. Migréna a její léčba jsou stále předmětem výzkumu.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy