HEO > Zdraví, krása > Plastické operace > Ceník

Plastická chirurgie ceník, plastické operace ceny zákroků


Plastické operace v posledních letech přestávají být výhradou malého procenta lidí z řad celebrit a stávají se dostupné pro širší vrstvy populace. Tato demokratizace chirurgických úprav vzhledu je způsobena především snižující se finanční náročností, tak jak se zlepšují moderní technologie a jsou vyvíjeny nové metody, které práci chirurgů usnadňují a činí jí tak z časového i finančního hlediska méně nákladnou.

Nelze jednoznačně říci na kolik vás vyjdou jednotlivé plastické operace, ceník je odlišný nejen pro jednotlivé zákroky, ale také pro kliniky, na které vám bude zákrok proveden a také pro metodu, která bude k jeho provedení využita.
Dále je třeba počítat s dodatečnými náklady, jako je nutnost provedení více zákroků (například v případě liposukce a dalších), aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. V některých případech není po provedení plastické operace efekt trvalý, a je proto nutné zákrok zopakovat po několika měsících či letech.
Další náklady představuje pobyt v zařízení, kde je zákrok prováděn, je-li to nutné, a dále například speciální prádlo či pomůcky. Před operací budete muset absolvovat jednu či více konzultací s lékařem, který zákrok bude provádět. Tato konzultace bývá v některých případech zdarma, většinou je za ni však také nutné zaplatit.
V neposlední řadě je třeba myslet na to, že ceny uváděné pracovišti estetické chirurgie bývají pouze orientační. Ve většině případů je výsledná cena vypočítána na základě individuální potřeb a požadavků konkrétního zákazníka. Cena se bude dále lišit podle toho, zda zákrok podstoupíte na některém z klinik plastické chirurgie s plně kvalifikovanými lékaři či si vyberete některý z estetických salónů, které provádějí některé druhy neinvazivních operací. Ceny v salónech jsou obvykle nižší. Následující text shrnuje přibližné ceny nejčastěji prováděných plastických operací, přičemž úvod je věnován lacinějším zákrokům a v závěru jsou zmíněny zákroky finančně nejnáročnější.

Mezi levnější zákroky patří například úprava rtů.
Tak jako v případě většiny ostatních operací i u této však platí, že cena se odvíjí od metody, která je využita. Pokud podstoupíte běžný zákrok při kterém jsou využity umělé výplně sloužící k modelaci rtů, bude cena zákroku nižší, než v případě že bude využit váš vlastní tuk, protože v takovém případě je zapotřebí dvojitého zákroku.
Pokud podstoupíte zákrok zvětšení rtů injekční aplikací kyseliny hyaluronové, zaplatíte přibližně deset tisíc korun. Pokud je vám aplikován vlastní tuk nebo je operace prováděna posunem sliznice, zaplatíte zhruba dvojnásobek.
Obecně se cena operace zvětšení rtů v České republice pohybuje v rozmezí deseti a dvaceti tisíc korun.

Další méně finančně náročnou úpravou, kterou na svém těle můžete nechat provést, je například operace vpáčených bradavek a úprava velikosti prsních dvorců. Obě tyto operace vás obvykle nevyjdou na více než 20 000 (každá z nich).

Podobná cena je uváděna i u operace liftingu a úpravy očních víček. Při těchto zákrocích je však třeba počítat s velkými rozdíly v cenách zákroku podle zvolené metody, protože lifting je prováděn několika způsoby, které se mezi sebou liší provedením a potažmo také cenách. Nejlevnější je metoda tzv. zlatými nitěmi. Cena zákroku touto metodou obvykle nepřesáhne 15 000 Kč. Jedná se o zákrok, který je prováděn neinvazivní cestou. Invazivní metoda liftingu, tzv. Smas lifting je metodou dražší a cena se pohybuje okolo padesáti tisíc korun.
U obou typů zákroku je třeba počítat s tím, že efekt není trvalý a zhruba po pěti letech je ho třeba opakovat. Za operace očních víček zaplatíte zhruba dvacet tisíc korun. Jedná se o zákrok, který je velmi často kombinován právě s liftingem. Dále je možné lifting spojit s odstraněním podbradku, což vás vyjde na zhruba 40 000 Kč.

Za cenu do dvaceti tisíc korun si dále můžete například nechat upravit uši. Můžete podstoupit plastiku uší a nebo přišití ušních boltců, což je operace prováděná nejčastěji u dětí. Průměrná cena plastiky uší je zhruba 20 000 Kč a přišití ušních boltců obvykle nestojí více než 12 000 Kč. Tento zákrok je navíc u dětských pacientů plně hrazen zdravotní pojišťovnou.

Další žádanou operací, kterou už lze podstoupit za poměrně nízkou cenu, je liposukce.
Jedná se o jeden z nejčastěji prováděných úkonů současných dnů a jeho masové rozšíření bylo způsobeno zejména vyvinutím neinvazivních metod liposukce, takže je zákrok prováděn rychle a bezpečně a mohou ho provádět také estetické salóny, které nemají pracovníky se zdravotnickým vzděláním. Platí tedy, že klasická invazivní liposukce je dražší než neinvazivní. Na druhou stranu se však polemizuje o účinnosti, kterou neinvazivní liposukce má. Za klasickou invazivní liposukci zaplatíte v České republice od 20 000 do 50 000 Kč.
Liposukce laserová a tumescentní stojí přibližně třicet tisíc korun a nejlevnější ultrazvuková 20 000 Kč a méně.

K nejnáročnějším a nejrizikovějším zákrokům plastické chirurgie se řadí plastická úprava nosu. Z tohoto důvodu je vyšší také cena tohoto úkonu. Za tzv. rhinoplastiku zaplatíte proto v průměru 30 000 až 40 000 korun a cena může být i vyšší, protože záleží na individuální proporcích a požadavcích, od kterých se odvíjí náročnost provedení.

Ke středně finančně nákladným se řadí také plastická operace stehen či paží. Při této operaci je odstraňován přebytečný tuk z těchto partií a nejedná se o příliš náročný zákrok. Jeho provedení závisí zejména na tom, zda je prováděn mladému člověku s pružnou kůží či zákazníku s méně elastickou pokožkou. Pokud není kůže dostatečně pružná, nemůže se přizpůsobit novému tvaru těla, a je proto nutné ji odstranit. Stejně tak je nutné kůži odstranit v případě, že zákrok podstupuje někdo, kdo ztratil velké množství kilogramů. Cena zákroku je potom samozřejmě vyšší.
Plastická operace stehen a paží stojí v České republice průměrně čtyřicet až padesát tisíc korun.

K nejdražším zákrokům plastické chirurgie patří především operace břicha, operace zmenšení a zvětšení prsou a intimní operace.

Operace břicha, tzv. abdominoplastika je z hlediska provedení velice náročná, protože zákrok probíhá v oblasti vnitřních orgánů těla, které jsou nezbytné pro jeho fungování a nesprávné provedení operace proto představuje velké riziko pro zdravotní stav člověka. Cena operace břicha proto málokdy klesá pod 40 000 Kč a výjimkou nejsou ani ceny přes šedesát tisíc korun.

Přes padesát tisíc korun zaplatíte také za většinu úprav ňader. Levnější je modelace prsou (úprava tvaru) a zmenšení prsou, dražší pak jejich zvětšení, kdy cena průměrně dosahuje zhruba sedmdesáti tisíc korun. V případě zvětšování prsou se cena odvíjí od provedené metody. Můžete podstoupit zvětšení vlastním tukem, neinvazivní metodou Macrolane a klasicky použitím prsních implantátů. V posledním jmenovaném případě je cena také velmi závislá na materiálu, ze kterého je implantát vyroben.

Intimní operace, při kterých je modelován mužský či ženský genitál stojí v průměru 50 000 Kč i více, dle požadavků zákazníka. Výjimku tvoří operace malých a velkých stydkých pysků, tzv. labioplastika. V tomto případě zaplatíte pouze v průměru okolo 20 000 Kč.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy