HEO > Seznam nemocí > T > Tuberkulóza

Tuberkuloza příznaky, projevy, léčba, TBC aktivní, otevřená, kožní, kostí, páteře


Tuberkulóza je infekční onemocněním, jehož původcem je bakterie komplexu Mycobacterium tuberculosis (též tzv. Kochův bacil).
Tuberkulóza může postihnout kterýkoliv orgán, dominantně bývají postiženy plíce.

Zdrojem nákazy je zejména nemocný člověk, který vylučuje mykobakterie (Stav, kdy nemocný přímo vykašlává mykobakterie do svého okolí, označujeme jako otevřená tuberkuloza.)
Nejčastější cestou nákazy je právě cesta inhalační, kdy dojde k vdechnutí infekčních kapének od nemocného s otevřenou tuberkulózou.
Další možnou cestou přenosu je přenos přímým kontaktem s infekčními sekrety nemocných.
Možné je i získání infekce požitím kontaminované potravy, zejména mléka.

Rozlišujeme dvě základní formy tuberkulózy, a to tzv. primární a sekundární.
Primární tuberkulóza vzniká jako reakce na první setkání s infekcí a je charakteristická pro dětský věk. Obvykle je zcela latentní (bezpříznaková), jen vzácně se projeví primární tuberkulóza příznaky přechodné malátnosti, snížené aktivity, nechutenství, či zvýšenými teplotami.
V naprosté většině případů se primární tuberkulóza vyhojí spontánně, avšak mykobakterie mají schopnost v organismu dlouhodobě přežívat a může proto dojít k jejich reaktivaci v pozdějším věku, což je jedna z možností rozvoje sekundární tuberkulózy.
Druhou možností je nová nákaza mykobakterií. O sekundárním typu tuberkulózy (též tzv. dospělém typu) tedy hovoříme u lidí, kteří již v minulosti infikováni byli. Sekundární tuberkulóza může probíhat akutně i chronicky, často až plíživě.
Plicní forma tuberkulózy se často projevuje celkovou únavou a poklesem výkonnosti, pocením, nechutenstvím, hubnutím a kašlem, který je zpočátku suchý, později produktivní s možnou příměsí krve.
Onemocnění plicní tuberkulózou probíhá většinou mírně, avšak u oslabených jedinců může dojít k rozsevu ložisek tuberkulózy po celém organismu (tzv. miliární forma tuberkulózy).
Kromě plic může tuberkulóza postihnout kterýkoliv jiný orgán, příznaky jsou pak dány poškozením těchto orgánů. Častá je forma, která postihuje kosti a klouby. Lidově se také hovoří o kostižeru, neboť dochází k značné destrukci kostní tkáně.
Typická je tuberkuloza páteře, kdy dochází ke zborcení obratlů i meziobratlových plotének. Postižen může být i zažívací trakt, ledviny, vyskytuje se i tuberkuloza genitálu, zánět prostaty, varlat, nadvarlat.
Kožní tuberkuloza se objevuje v několika variantách, patří však spíše ke vzácnějším. Obávané je tuberkulózní postižení mozkových blan.

Léčba tuberkulózy je založena na dlouhodobém podávání kombinací antituberkulotik.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy