HEO > Seznam nemocí > E > Epilepsie

Léčba Epilepsie, příznaky, epileptický záchvat první pomoc


Epilepsie je onemocnění mozku, které se projevuje záchvaty. Rozpoznat epileptický záchvat nemusí být pro laika jednoduché. Existuje totiž mnoho druhů záchvatů, které se projevují v různých podobách, tak jako existují různé typy epilepsie samotné.
Prvním typem je vrozená epilepsie, tzv. primární, sekundární epilepsie postihují nemocné v průběhu života a spouští je například nádory nebo úrazy.

Příznaky epilepsie se mohou poprvé objevit až po dlouhé době, a to i u vrozených onemocnění nebo se projevují pouze slabší záchvaty, které trvají jen několik vteřin a nemocný a jeho okolí neví, že se jedná o příznaky epilepsie.
Záchvat může epileptik pociťovat například jako brnění končetin, drobné smyslové poruchy, křeče a podobně. Pokud nemocný upadne do bezvědomí, ztuhnou mu svaly nebo se křečovitě stahují, jedná se o typický epileptický záchvat. Příčiny vzniku tohoto záchvatu mohou být například vypití většího množství alkoholu, nedostatek cukru v těle, v důsledku velké únavy nebo stresu.

První záchvat se nejčastěji projevuje u mladých lidí ve věku 15-20 let, a to i u vrozené epilepsie. Příznaky onemocnění se však mohou objevit už v dětském věku. Epilepsie u dětí patří mezi nejčastější chronické dětské nemoci, přesto však není ještě třeba se znepokojovat, když se u dítěte objeví záchvat. Ten nutně nemusí znamenat, že dítě bude později skutečně trpět epilepsií. Přestože může epileptický syndrom spontánně zmizet, je třeba mu věnovat pozornost, protože dětský mozek se vyvíjí a neléčená epilepsie by mohla tento vývoj vážně narušit.

Nejčastějším typem sekundárního typu nemoci, jsou tzv. poúrazové epilepsie. V důsledku poranění v oblasti hlavy a mozku se epilepsie projeví až u 5% zraněných. Následkem poranění se mohou začít u pacienta projevovat záchvaty bez jiných vnějších či vnitřních příčin. Záchvaty, které se objevují u tohoto typu nemoci však časem slábnou a často se ztratí úplně.

Jak pomoci pokud se stanete svědkem tohoto záchvatu u někoho ve svém okolí a poznáte, že se jedná o příznak epilepsie?
Epileptický záchvat první pomoc spočívá zejména v zajištění bezpečnosti a klidu postiženému. Je nutné zejména zajistit, aby nedošlo k zapadnutí jazyka do krku, a aby se do něj sám epileptik nekousl. Dále odstraňte z okolí předměty, o které by se mohl zranit a počkejte, dokud záchvat neodezní. Většinou není třeba vyhledávat lékařskou pomoc.

Zejména při opakovaných silnějších záchvatech je však vhodné potíže konzultovat s lékařem. Ten zváží zda je nutné nasadit léky na epilepsii tvz. antiepileptika nebo zda bude nemocný pouze nucen změnit životní styl, zejména zcela vynechat alkohol, vyhýbat se stresovým situacím a podobně. Ve výjimečných případech může lékař zakázat pacientovi řídit motorová vozidla nebo některé druhy zaměstnání.
Léčba epilepsie až do jejího úplného vymizení se zejména v případě primární epilepsie obvykle nezdaří, při dodržování pokynů lékaře a za pomocí léků je však možné záchvaty potlačit na velmi malou míru, která nemocného v podstatě nijak neomezuje v běžném životě.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy