HEO > Příznaky, projevy > Těhotenství

Mimoděložní těhotenství příznaky, zamlklé těhotenství projevy


Těhotenství bohužel nemusí vždy probíhat tak, jak bychom si přáli. V následujícím textu si uvedeme několik informací o mimoděložním těhotenství a tzv. zamlklém těhotenství.

Mimoděložní těhotenství (graviditas extrauterina) je stav, kdy se oplodněné vajíčko neusadí v oblasti děložního těla, které je v podstatě jediným vhodným místem pro dlouhodobý vývoj zárodku. Oplodněné vajíčko má však schopnost zahnízdit se prakticky kdekoliv, např. v oblasti vaječníků, vejcovodů, v břišní dutině či v oblasti děložního čípku, pak hovoříme o tzv. mimoděložním těhotenství. Je důležité uvědomit si, že jakákoliv jiná oblast, než je děložní tělo, neposkytuje zárodku vhodné prostředí pro dlouhodobý vývoj, a zárodek tedy zpravidla brzy odumírá. Oplodněné vajíčko uvolňuje látky, které jednoduše řečeno „nahlodávají" sliznici, čímž vajíčku umožní, aby se tzv. uhnízdilo ve sliznici a byly tak umožněny podmínky pro další vývoj zárodku. K těmto procesům je v těle ženy připravena oblast těla děložního, pokud však vajíčko začne tyto agresivní látky uvolňovat v jiné lokalizaci, může například dojít k rozrušení stěn cév a k následnému krvácení do dutiny břišní ženy, což představuje život ohrožující stav.

Příznaky mimoděložního těhotenství se zpočátku podobají průběhu běžného těhotenství (např. vynechání menstruace, nauzea atd., zpravidla též pozitivní laboratorní zkoušky, např. hormon hCG v moči apod.) První projev mimoděložního těhotenství tak často probíhá až pod obrazem náhlé příhody břišní vyvolané masivním krvácením do dutiny břišní ženy. Jedná se o velmi akutní stav vyžadující chirurgické řešení.

Další poměrně častou situací je tzv. zamlklé těhotenství. Rozumíme jím situaci, kdy dojde k odumření zárodku, nejčastěji v prvním trimestru těhotenství. Zárodek však není vypuzen z dělohy, na ultrazvuku není patrná srdeční akce plodu. Často nemá zamlklé těhotenství příznaky žádné a je zjištěno náhodně až při rutinním ultrazvukovém vyšetření. V některých případech se může projevit jako dlouhotrvající špinění, zahnědlý výtok, bolesti v podbřišku. V případě diagnózy zamlklého těhotenství je nutné děložní dutinu vyčistit.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy