HEO > Závislosti, zlozvyky > Kouření

Odvykání kouření: jak přestat kouřit a jak se to odnaučit


Existuje mnoho více či méně účinných návodů, jak přestat kouřit. Všechna doporučení, jak se odnaučit kouřit, mají však jeden společný výchozí bod, a to ten, že kuřák sám musí být přesvědčen, že s kouřením skutečně přestat chce. V každém jiném případě je snaha o odvykání kouření zbytečná.

Důvodů, proč přestat kouřit je velké množství od zdravotních následků až po finanční nákladnost kouření. Pro každého kuřák může být impulsem k odvykání něco jiného. Každý důvod je však dobrý. Kouření je dle Světové zdravotnické organizace celosvětově vůbec nejčastější příčinou úmrtí, které jde předejít.

Odvykání kouření však nemusí být vždy snadné a mnohdy vyžaduje odbornou pomoc. Je důležité uvědomit si, že cigaretový kouř obsahuje některé látky, konkrétně nikotin, které lze zařadit do skupiny stimulačních drog. Nikotin má vysoký potenciál rozvoje závislosti. Závislost na kouření lze považovat za duševní poruchu. Nikotin v organismu způsobuje vyplavování látek, které zlepšují kognitivní funkce mozku. Uvádí se, že do sedmi sekund po vdechnutí tabákového kouře dochází ke zlepšení koncentrace a obecně ke zlepšení mozkových činností a k vyvolání obecně příjemných pocitů. Postupně se však vytváří tolerance k dávce nikotinu a k vyvolání stejných pocitů je potřebná stále vyšší dávka nikotinu. Není-li přísun nikotinu dostatečný, dostavují se abstinenční příznaky. V závěru tedy kuřák nekouří proto, aby se dostavily původní příjemné pocity, nýbrž proto, aby se nedostavily nepříjemné příznaky abstinenční.

Zda je kouření zlozvykem nebo již závislostí, lze posoudit podle několika kritérií. Míru závislosti na nikotinu lze měřit například takzvaným Fagerströmovým testem, který zahrnuje následující otázky (každé odpovědi přísluší určitý počet bodů, výsledek testu je dán součtem těchto bodů):

 

1. Jak dlouho po probuzení si zapálíte první cigaretu?

do 5 minut (3 body)
za 6-30 minut (2 body)
za 31-60 minut (1 bod)
po 60 minutách (0 bodů)

2. Je pro Vás obtížné nekouřit tam, kde je to zakázané (např. v kostele, v kině apod.) ?

ano (1 bod)
ne (0 bodů)

3. Které cigarety by pro Vás bylo nejhorší se vzdát ?

první ranní (1 bod)
kterékoliv jiné (0 bodů)

4. Kolik cigaret denně kouříte?

10 a méně (0 bodů)
11-20 (1 bod)
21-30 (2 body)
31 a více (0 bodů)

5. Kouříte více v prvních hodinách po probuzení než ve zbytku dne?

ano (0 bodů)
ne (1 bod)

6. Kouříte i tehdy, jste-li nemocný/á a trávíte většinu dne v posteli?

ano (1 bod)
ne (0 bodů)

 

Je-li součet bodů z testu v rozmezí 0-2, jedná se o velmi nízkou až žádnou závislost. Výsledek 3-4 body vymezuje kategorii nízké závislosti. Střední závislost je dána hranicí 5-10 bodů, riziko vzniku zdravotních problémů je v této kategorii již poměrně vysoké. 7-10 bodů značí vysokou závislost na nikotinu a více jak 8 bodů představuje kategorii velmi vysoké závislosti, v obou posledních případech je vhodné vyhledat pro odvykací terapii odbornou pomoc.

Pro závislost na nikotinu svědčí mimo jiné objevení se abstinenčních příznaků při nedostatku nikotinu. Abstinenční příznaky provázejí i proces odvykání kouření. Závažnost abstinenčních projevů je vysoce individuální, u některých lidí se téměř neprojeví, u jiných mohou přetrvávat i několik týdnů. Obecně působí nedostatek nikotinu u dlouhodobého kuřáka celkovou nelibost, dysforii. Mohou se objevit pocity nesoustředěnosti, nervozity, podrážděnosti, deprese. Typická je také úzkost, nespavost, bolesti hlavy, zvýšená chuť k jídlu, zácpa. Objevit se také může pokles krevního tlaku a tepové frekvence, závratě apod.

Abstinenční příznaky je v průběhu odvykacího procesu možné přechodně tlumit nikotinovými náhražkami. Tyto jsou dostupné v nejrůznějších podobách, například jako nikotinové náplasti, žvýkačky, inhalátory typy elektronická cigareta. Tyto přípravky poskytují organizmu určité množství nikotinu, přičemž organismus je postupně zvykán na stále nižší až nulové dávky nikotinu. O průběhu této terapie je lepší poradit se s lékařem či v odborném centru pro odvykání kouření.

Závislost na nikotinu ale v pravém smyslu vyléčit nelze. Riziko obnovení závislosti je doživotní a po absolvování odvykacího procesu je proto nutná přísná doživotní abstinence kouření.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy