HEO > Závislosti, zlozvyky > Kouření

Kouření v těhotenství


Cigaretový kouř obsahuje látky, které mají takzvaně teratogenní účinky. Teratogeny jsou obecně látky, které mohou způsobit vrozené vývojové vady dítěte. Lidské embryo (od 8. týdne vývoje hovoříme o plodu, do 8. týdne o embryu) je k účinkům teratogenů náchylné po celou dobu nitroděložního vývoje, z daleka nejvíce však v prvních třech týdnech těhotenství, což je období, kdy většina žen o svém těhotenství ještě ani netuší. Z tohoto důvodu by ženy kuřačky, které uvažují o těhotenství, měly s kouřením přestat minimálně již v době, kdy se o otěhotnění začnou pokoušet. Rovněž pasivní kouření ohrožuje vývoj dítěte.

Cigaretový kouř obsahuje mimo jiné nikotin a oxid uhelnatý. Obě tyto látky jsou schopné procházet placentou, dostávají se tak přímo k dítěti a negativně ovlivňují jeho vývoj. Oxid uhelnatý je plyn, který vytváří poměrně silnou vazbu s červenými krvinkami, čímž obsazuje místa, kam by se za normálních okolností vázal pro život nezbytný kyslík. Nikotin pak mimo jiné vyvolává zúžení cév placenty. Oba tyto faktory způsobují, že k vyvíjejícímu se embryu, resp. plodu matky kuřačky se dostává menší množství kyslíku, než k embryu (plodu) matky nekuřačky. Plod trpí hypoxií a podvýživou. Následkem tohoto může být takzvaný fetální tabákový syndrom, též fetální růstová retardace (fétus = plod). Donošení novorozenci kuřaček mají v průměru o 150 - 200g nižší porodní hmotnost, kratší tělesnou délku a menší obvod hlavičky.

Kouření v těhotenství narušuje rovněž vývoj a funkci plic dítěte s možnými dlouhodobými následky. Děti kuřaček mohou například častěji onemocnět astmatem. Rovněž je prokázán negativní vliv složek cigaretového kouře na oběhový systém dítěte. Děti mohou například trpět problémy s krevním tlakem. Rovněž nervový systém dítěte může být v důsledku expozice cigaretovému kouři významně narušen. U dětí kuřaček jsou například častěji popisovány problémy s učením, se soustředěním, obecně se sociálním a emocionálním chováním. Taktéž byly u dětí kuřaček zaznamenány nižší výsledky testů inteligence a častější mentální retardace, popisován je i vyšší sklon k depresím. Složky cigaretového kouře mohou rovněž zvyšovat riziko rozvoje genových mutací buněk plodu a vzniku nádorových onemocnění.

Škodliviny v cigaretovém kouři však mnohdy vůbec neumožní normální donošení dítěte. Cigaretový kouř může mít podíl na vzniku předčasného porodu, spontánního potratu, narození mrtvého dítěte či může zvýšit riziko úmrtí dítěte v časném poporodním období, tzv. syndrom náhlého úmrtí kojence.

Kouření samozřejmě negativně ovlivňuje celý organismus ženy nejen v těhotenství. Je důležité uvědomit si, že celkový zdravotní stav matky přímo souvisí se správným vývojem dítěte. Kromě komplikací při vlastním těhotenství tak může dlouhodobé kouření mimo jiné způsobit problémy s otěhotněním až neplodnost. Z pohledu dítěte je proto samozřejmě ideální, pokud se jeho matka vyhýbá kouření po celý život. Rovněž budoucí otec by se měl kouření vyhýbat, neboť cigaretový kouř také snižuje kvalitu spermií.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy