HEO > Závislosti, zlozvyky > Drogy

Drogy a jejich následky, drogová závislost


Útěk do snů, ať těch příjemných, či nepříjemných, z důvodu osobní krize, sexuálního násilí, psychických traumat či jiných příčin, závislost na drogách svými důsledky člověka osvobozuje.
Např. asi 30% všech injekčních uživatelů drog z České republiky tvoří ženy. Často jsou také právě ženám předepisovány léky na uklidnění vyvolávající závislost až trojnásobně více než mužům. Vzhledem k užívání konopí žen v mladším věku se poměr jejich uživatelů srovnává s počtem závislých mužů.
Ovšem příčiny vždy souvisejí s psychickými a fyzickými dispozicemi, sociálním a rodinným prostředím a aktuálním zdravotním stavem.

Jednoznačně říci, koho drogová závislost ovládla, zjistíme jednoduše. Všichni drogově závislí mají silnou touhu až nutkání užívat látku, mají velké potíže v kontrole užívání látky, mají potřebu zvýšit dávky k dosažení kýženého stavu, pokračují v užívání i přes upozornění jejich smrtelných důsledků, ukončují všechny dosavadní zájmy ve prospěch a potěšení pouze z drog, páchají trestnou činnost směřující k opatření návykové látky.
Drogy a jejich následky, stejně jako projevy drogové závislosti byly a jsou stále aktuální. Zabývají se jimi odborníci - adiktologové.

Nejdůležitějším bodem v léčbě závislých na drogách je vystihnout ten správný okamžik na léčbu. Dobu, kdy je klient tzv. nastaven na abstinenci. Podle odborníků se léčba drogové závislosti stanovuje individuální diagnózou daného pacienta.
Motivací pro zahájení léčby může být v mnoha případech dítě, nicméně je důležité, aby matky pochopily, že se prioritně musí léčit kvůli sobě samým.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy