HEO > Závislosti, zlozvyky > Drogy

Druhy drog, rozdělení drog, příznaky a účinky drog, užívání


Lidé od pradávna hledali způsoby, jak si vylepšit své prožitky a pocity. Zjistili, že některé látky jejich psychiku opravdu ovlivňují a „vylepšují" a navíc je alespoň na chvíli vytrhnou z reality a přenesou do krajiny snů a euforie. Co se týká historie drog, tak např. opium je považováno za nejstarší známou drogu, která byla používána výhradně k lékařským účelům jako omamná látka - narkotikum. Způsoby užití byly různé, od kouření, přes používání ve formě čajů či léků na uklidnění, přidávalo se také do piva. V 19. století byla izolována aktivní látka opia, které se začalo říkat morfin, dle řeckého boha snů, Morfea. Později byl morfin syntetizován a vznikla látka dnes známá jako heroin. Samotné opium bylo velebeno jako jeden z nejlepších léků na spoustu symptomů nemocí. Už v minulosti bylo zřejmé, že si lidé vypěstovali na těchto látkách závislost, nicméně se tomuto přikládala nevalná pozornost.

Níže uvedený seznam drog poslouží pro jednoduché rozlišení jednotlivých typů drog.

Druhy drog :

  • Opiátový typ : opium, morfin, kodein, heroin a řada léků
  • Alkoholo-barbiturátový typ : alkohol, barbituráty, další uklidňující a uspávací látky a léky
  • Kokainový typ : kokain
  • Cannabisový typ : hašiš, marihuana
  • Amfetaminový typ : pervitin, psychostimulantia, kokain, kath (listy rostliny katha), kofein
  • Halucinogenní typ : LSD, některé alkaloidy hub, Triphenidyl, hašiš, marihuana
  • Solvenicový typ : solvens (rozpouštědla) - toluen, aceton, freon, benzin, éter, inhalační anestetika
  • Analgetika - antipyretika : léky proti bolestem
  • Tabák
  • Kofein

Jednoznačné příznaky drog, které jsou u většiny návykových látek společné lze shrnout do maximálního pocitu uspokojení, uvolnění, lehkosti bytí, příjemných pocitů, až euforie a dobré nálady. Co se týká užívání drog, tak ty jsou stejné jako účinky drog, individuální. Použijeme-li rozdělení drog výše, můžeme vycházet např. z následujícího :

Amfetaminy způsobují psychickou závislost, vesměs se užívají nitrožilně či šňupáním a mezi jejich typické příznaky patří prudce zvýšený přísun energie, povzbuzení (hyperaktivity) a ztuhnutí čelisti, které bývá řešeno používáním žvýkaček. Mimo jiné je provází silné deprese a nutnost neustálé komunikace.

Opiáty způsobují nejsilnější závislost, která nastává okamžitě. Typickým projevem je zvracení, způsob užívání vesměs inhalací, či nitrožilně. Mají výrazné vnitřní i vnější negativní dopady užívání na organismus, pokožku.

Kokainový typ zvyšuje sebevědomí, zostřuje zrak do dálky, užívá se šňupáním pomocí trubičky. Mezi dopady lze uvést psychózy, poškození nosní přepážky, jater, zástavu srdce (zrychluje srdeční tep). Pro své ryze přírodní složení je méně dostupný.

Halucinogeny primárně způsobují změny ve vnímání reality, nabourávají smyslové receptory, vyvolávají halucinace, poruchy vnímání, změny v myšlení a postojích. Provází je deprese a panika. Užívá se formou papírků, tzv. tripů, které se namáčí do halucinogenních látek a podávají pod jazyk a nechávají vstřebat do těla.

Barbiturátový typ užívaný vesměs ve formě tablet, ale i ve formě prášku se většinou vyskytuje na různých parties. Způsobují silné společenské formy chování milé, laskavé, přítulné projevy, nutnost doteku jiných osob a pocitu lásky vůči všem. Jedná se o typ drogy, která se užívá většinou nárazově, při příležitosti a ulehčení si seznamování se s opačným pohlavím. Při dlouhodobém užívání dochází k poškození mozku, zapomínání, projevují se potíže při vyjadřování.

Cannabisový typ nejrozšířenějším a nejznámějším typem. Projevuje se výrazným stavem klidu, apatií, ospalostí, někdy euforií, výraznějšími projevy smíchu. Řadí se mezi lehčí drogy, nicméně mívá také neblahé následky na lidský organismus ve formě rakoviny, neplodnosti, ztráty erekce, zapomínání.

Mezi nejrozšířenější rizika spojená s užíváním drog patří poškození dýchacího, trávicího a oběhového systému, poruchy spánku, neklid, zvýšená dráždivost, poruchy srdečního rytmu, nechutenství, zácpa, zvracení, deprese, bolesti hlavy, žloutenka, přenos infekčních chorob - AIDS, hubnutí. Léčba trvá obvykle 4-6 měsíců i déle, po vyléčení je nutná trvalá abstinence, aby nedošlo k riziku návratnosti ke drogám. Za prevenci je považováno zdravotně - výchovné působení, vliv moci zákonodárné - primární prevence zákonnými opatřeními, vytváření povědomí o účincích drog a jejich negativnímu vlivu na lidský organismus, nepodlehnout názoru, že po jednom vyzkoušení závislost nemůže vzniknout - může (!).

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy