Kategorie
HEO > Závislosti, zlozvyky > Drogy

Drogová poradna, léčebna, léčba drogově závislých, prevence


V naší zemi je vybudován komplexní systém služeb a léčebných programů, kde je léčba drogově závislých realizována. Od primární prevence a péče o klienty, kteří užívají drogy, tak po úplné doléčování ze závislosti. Jedná se o:

Primární prevenci (drogová prevence) - využívá média, vzdělávání a semináře ve školách, pro širokou veřejnost, o zdravotních a sociálních důsledcích spojených s užíváním drog.

Nízkoprahové kluby/ zařízení - jsou zřízeny pro děti a mládež, kteří se toulají, páchají trestné činy, apod. Jsou zde zřízeny podmínky pro různé aktivity - poslech hudby, promítání filmů, stolní fotbal, tenis apod. Všichni zájemci musí dodržovat pravidla týkající se poradenství a komunikace se sociálními pracovníky.

Terénní programy streetworkerů - jedná se o aktivní pomoc terénních pracovníků přímo v ulicích, kde jsou drogově závislým schopni poskytnout nejen sociální poradenství, výměnu použitých jehel a stříkaček za nové, tak i základní zdravotní ošetření.

Kontaktní centra (drogová centra) - nabízí poradenství a informace o „bezpečném" užívání drog.

Substituční léčbu - mezi podmínky, které musí klient splňovat pro nastoupení do léčby mimo jiné patří doložení několika prokazatelných, neúspěšných pokusů o léčbu, plnoletost, apod. Princip léčby spočívá v nahrazení užívání drogy látky s podobnými účinky, ale výrazně nižšími riziky.

Detoxikaci - spočívá v odstranění škodlivých látek z těla. Probíhá jak v prostředí léčeben, tak doma, kdy je klientovi indikována látka podobných účinků jako drogy klientem užívané, s cílem zmírnit odvykací příznaky.

Léčebné programy - týká se jak léčebných programů za použití léků, tak zároveň i poradenství, sociální práce, skupinovou i individuální psychoterapii ambulantní i rezidenční formy.

Ambulantní léčbu - klient zůstává ve svém přirozeném prostředí a zároveň dochází do zařízení, kde je mu léčba poskytována. Drogová poradna ze zabývá jak drogové, tak alkoholové závislosti.

Denní stacionáře - docházení klienta do léčebného centra v trvání celého dne, od rána do odpoledne, v každodenním intervalu, účastní se terapie, poradenství, volno-časových aktivit.

Pobytovou léčbu (léčebny pro drogově závislé) - probíhá v léčebném zařízení se striktně danými pravidly a harmonogramem léčby. Snaží se pomoci klientovi v ujasnění si svých postojů vůči závislosti.

Léčbu v psychiatrických léčebnách - bývá pod přísným lékařským dohledem s využitím terapií a pravidelného denního režimu s tím, že drogová léčebna zde řeší výhradně závislost, ne jiné problémy klienta. Většinou se pohybují v délce trvání tří měsíců, není výjimkou soudně nařízená léčba, či léčba při výkonu trestu.

Doléčovací centra - mají stanovený pevný program, většinou v intervalu docházení ve večerních hodinách. Klienti absolvují individuální i skupinovou terapii, poradenství - i v oblasti získání zaměstnání, dokončení vzdělání apod.

Léčba je účinná pouze tehdy, pokud se klient chce vyléčit, má pevnou vůli a je dostatečně motivován. Důvody mohou být jak zdravotního charakteru, tak zodpovědnosti a povinnosti např. vůči svým dětem.

  • drogová poradna
  • drogová prevence
  • drogově závislí
  • léčba drogově závislých
  • poradna drogově závislých
  • léčebna drogově závislých

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy