Kategorie
HEO > Závislosti, zlozvyky > Drogy

Test na drogy, drogové testy


S drogami se dnes setkáváme skoro všude. Dokonce už i na školách, nebo před budovami škol, kde se často objevují dealeři nabízející drogu k prodeji žákům a studentům. Dost často jim je kolem 13-ti let, kdy se poprvé dostávají do kontaktu s drogou. Existují ovšem různá jiná místa, kde je možné s drogami přijít takřka na ulici do kontaktu.

Z ryze preventivních, či důvodných podezření, jak zjistit užívání drog se začaly používat testy na drogy. Stačí odebrání buď slin, krve nebo moči danému jedinci a použít (nakapat) na daný proužek testu.
Test na drogy má většinou podobu papírových proužků nebo destiček napuštěných sloučeninami, které reagují s určitou drogou. Účinnost těchto testů je 95% - 98%, přičemž test je určen na jedno použití. Využít drogové testy jako prostředku kontroly začala i Policie ČR především u řidičů, u kterých bylo podezření na požití, či dlouhodobé užívání drog důsledkem nepřizpůsobení jízdy vozidla, či ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, případně způsobení dopravní nehody.
Také v průmyslu, při řízení strojů, zařízení a různých typů vozidel je někdy důvod drogové testy použít k prevenci následků, újmě na zdraví či majetku.

Dnes se drogový test jeví jako velmi rychlý a účinný prostředek k získání nutných informací, navíc při nesrovnatelně nižších nákladech na provedení, než běžné způsoby testování, stal se velmi rozšířeným i v různých organizacích, firmách a institucích k účinné kontrole zaměstnanců při jakémkoliv podezření.
Začaly se také objevovat hojně na různých typech škol, i z důvodu zabránění požívání drog, či příchodu do školského zařízení již pod vlivem drog.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy