HEO > Zdraví, krása > Očkování

Očkování proti rakovině děložního čípku, cena


Jedním z častých nádorových onemocnění žen je rakovina děložního čípku, očkování je jedním ze způsobů, jak snížit riziko rozvoje tohoto zhoubného onemocnění.

Na vzniku rakoviny děložního čípku se podílí infekce některými typy lidských papillomavirů (HPV), zejména typy 16 a 18. Tyto viry jsou přenášeny pohlavním stykem. (Infekce lidskými papillomaviry často probíhá zcela bezpříznakově, proto mnoho lidí, kteří jsou přenašeči HPV o svém nosičství vůbec nevědí.)
Princip očkování proti rakovině děložního čípku spočívá v navození tvorby protilátek proti rizikovým typům lidských papillomavirů. Očkování nechrání před všemi typy papillomavirů, ale navozuje tvorbu protilátek proti těm typům HPV, jejichž souvislost s rozvojem rakoviny děložního čípku je prokázána v největším procentu případů, tj. proti typům 16 a 18. V současné době jsou u nás dostupné dvě vakcíny - Silgard a Cervarix. Cena očkování je v obou případech přibližně srovnatelná.
Cena jedné dávky se pohybuje kolem 3000 - 3500 Kč a vakcína se aplikuje ve třech dávkách, celková cena očkování se tedy pohybuje kolem 10 000 Kč.
Očkování proti rakovině děložního čípku je na žádost a není tedy prozatím hrazené státem. Většina zdravotních pojišťoven však na toto očkování přispívá, některá očkovací centra rovněž nabízejí možnost splácení očkovacích vakcín. Vakcínu se doporučuje podat cca mezi devátým a dvacátým šestým rokem života dívky. (U vakcíny Cervarix je udávána dolní věková hranice deset let.) Nejvyšší ochrany je dosaženo v případě, kdy je vakcína aplikována ještě před zahájením pohlavního života, tedy v době, kdy dívka dosud nepřišla do kontaktu s infekcí papillomaviry.
Očkování však má svůj význam i pro ženy, které již zahájily pohlavní život, neboť je pravděpodobné, že nebyly infikovány všemi typy papillomavirů, proti nimž vakcína chrání. Vakcína Cervarix chrání před infekcí HPV typu 16 a 18, které jsou rizikové pro rakovinu děložního čípku. Vakcína Silgard navíc chrání před HPV tyou 6 a 11, které způsobují genitální bradavice. Očkovací schéma vakcíny Silgard je doporučeno takto:
První dávka v termínu domluveném s lékařem, druhá dávka v odstupu dvou měsíců a třetí dávka v odstupu šesti měsíců od první dávky. Očkovací schéma u vakcíny Cervarix se liší pouze jednoměsíčním odstupem mezi první a druhou dávkou, třetí dávka je rovněž podána po šesti měsících od dávky první. O volbě vakcíny je vhodné poradit se s lékařem.

Je důležité uvědomit si, že přestože očkování výrazně sníží riziko rozvoje rakoviny děložního čípku, žádná vakcína není stoprocentní zárukou, že ke vzniku onemocnění nikdy nedojde. Z tohoto důvodu je i nadále nutné absolvovat pravidelné gynekologické prohlídky, jejichž součástí jsou i preventivní stěry z děložního hrdla, které ověřují, zda nedochází v buňkách děložního čípku k přednádorovým změnám. Tyto přednádorové změny mohou předcházet rozvoj zhoubného nádorového onemocnění i o několik let, proto mají pravidelné preventivní stěry velký význam!

 

Rakovina děložního čípku - souhrn:

Původce: Je prokázána souvislost rakoviny děložního čípku s infekcí lidskými papillomaviry.

Nákaza: Pohlavním stykem.

Očkování v ČR: Na žádost.

Hrazení z veřejného zdrav.: Není hrazeno, většina zdravotních pojišťoven však na očkování přispívá.

Očkovací látky: Silgard, Cervarix.

Rizikové skupiny: Všechny pohlavně aktivní ženy, zejména ženy s rizikovým pohlavním životem.

 

(Informace jsou aktuální k 7/2010.)

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy