HEO > Zdraví, krása > Očkování

Očkování proti planým neštovicím, reakce, neštovice cena


Plané neštovice jsou infekčním onemocněním virového původu, jehož vyvolavatelem je virus Varicella-zoster. Nákaza se šíří kapénkovou infekcí, přímým kontaktem s nemocným, možný je rovněž přenos transplacentární.
Inkubační doba činí přibližně dva až tři týdny. Plané neštovice jsou onemocněním typickým pro dětský věk, maximum výskytu je pozorováno mezi druhým a šestým rokem života.
Plané neštovice se projevují zpočátku nespecifickými příznaky - zvýšená teplota až horečka, zimnice, únava, bolesti hlavy apod., přibližně do tří dnů od těchto příznaků dochází k výsevu typické svědivé vyrážky, která se obvykle vyskytne nejprve v oblasti vlasaté části hlavy, šíří se na obličej a přes trup na končetiny, nalézt ji lze i v oblasti sliznic. Vyrážka začíná jako drobné červené skvrnky (makuly), které se dále mění ve svědivé pupence (papuly), dále přechází v puchýřky vyplněné čirým tekutým obsahem (vezikuly), tekutina se později zkalí a vzniká tzv. pustula, v dalším vývoji pustuly praskají a zasychají, vznikají tzv. krusty. K výsevu vyrážky dochází v několika vlnách, takže lze vedle sebe pozorovat různá stádia vývoje vyrážky (tzn. makuly, papuly, vezikuly, pustuly, krusty). Plané neštovice se zpravidla zhojí spontánně.
Těžší průběh planých neštovic bývá u dospělých osob. Komplikacemi planých neštovic mohou být mj. sekundární bakteriální infekce a záněty centrální nervové soustavy.

Neštovice zpravidla zanechávají doživotní imunitu. Vzhledem k rostoucí závažnosti tohoto infekčního onemocnění se vzrůstajícím věkem, je doporučováno u dospělých osob, které neprodělaly plané neštovice, očkování. Očkování proti neštovicím lze aplikovat jednak preventivně, jednak je možné provést ho postexpozičně, nejlépe do tří dnů po předpokládaném vystavení nákaze.
O vhodnosti očkování proti planým neštovicím u konkrétního pacienta je dobré poradit se s lékařem.

 

Plané neštovice - souhrn:

Původce: Varicella-zoster virus (VZV).

Nákaza: Vzdušnou cestou, přímým kontaktem, transplacentárně.

Očkování v ČR: Na žádost.

Hrazení z veřejného zdrav.: V ČR není vakcína hrazena. (Možnost příspěvku lépe projednat s konkrétní pojišťovnou.)

Očkovací látky: Varilrix, Priorix-Tetra

Rizikové skupiny: Lidé s nevytvořenými protilátkami, tj. lidé, kteří plané neštovice nikdy neprodělali ani nebyli očkováni.

 

(Informace jsou aktuální k 7/2010.)

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy