HEO > Zdraví, krása > Očkování

Očkování proti TBC, očkování proti tuberkuloze cena, účinky, dětí


Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění, jehož původcem je bakterie Mycobacterium tuberculosis.
Plošné očkování proti tuberkuloze bylo v bývalém Československu zavedeno v 50. letech 20. století. V České republice bylo povinné, státem hrazené, až do listopadu roku 2010, kdy došlo k legislativní úpravě, kterou se zrušilo toto pravidelné plošné očkování, tuberkuloza by měla být nadále zařazena do očkovacího kalendáře jen u rizikových dětí, které:
 

  • byly v kontaktu s nemocným tuberkulózou
  • jeden či oba z rodičů nebo sourozenci dítěte, popř. některý z členů domácnosti má nebo měl aktivní tuberkulózu
  • dítě, jeho rodiče, sourozenci nebo členové domácnosti, v níž vyrůstá, se narodili či souvisle pobývali v zemích s vyšším výskytem tuberkulózy déle než tři měsíce

 

Vyšší výskyt tuberkulózy je pozorován zejména v zemích Afriky, Asie a Jižní Ameriky, ale i v některých evropských zemích. Česká republika patří v rámci Evropy k zemím s relativně nejnižším výskytem tuberkulózy.

Důvodů pro zrušení tohoto očkování bylo několik:
Vyřazením očkování proti tbc z očkovacího kalendáře se především umožnilo posunutí jiných důležitých očkování u dětí (např. černého kašle) o několik týdnů dopředu, což je v současné době epidemiologicky významné, neboť výskyt černého kašle stoupá.
Dalším důvodem byla skutečnost, že vakcíny proti tuberkulóze nejsou dostatečně spolehlivé a jejich aplikaci ve velkém procentu případů provázejí nežádoucí reakce.
Dále byla uvážena skutečnost, že výskyt tuberkulózy v České republice je poměrně nízký a podle epidemiologických údajů v zemích, kde bylo plošné očkování již zrušeno, k prudkému vzestupu výskytu tuberkulózy nedošlo.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy