Kategorie
HEO > Zdraví, krása > Očkování

Očkování proti žloutence typu A, B, dětí, cena


Hepatitida (hovorově žloutenka) je zánětlivé onemocnění jaterní tkáně, které může mít různý původ (mj. alkoholová intoxikace, autoimunitní onemocnění aj.). Tento článek se zabývá hepatitidami, jejichž původ je virový.

Virové hepatitidy jsou děleny do několika typů, v závislosti na viru, který je vyvolává.
U nás se nejčastěji vyskytují typy A, B a C. Hepatitidy mohou mít obecně charakter akutní (trvají-li méně než 6 měsíců), nebo chronický (trvají-li déle než 6 měsíců). Akutní zánět jater se může projevit mj. obecnými příznaky zánětu (únava, zvýšená teplota, bolesti hlavy, kloubů a svalů apod.), v dalším průběhu se může dostavit nechutenství, nevolnost, průjem nebo zácpa, bolest v pravém podžebří a jiné.
Typickým příznakem poruchy jaterních funkcí je také žluté zbarvení kůže, sliznic a očního bělma. Zežloutnutí (odborně ikterus) se však nemusí objevit ve všech případech. Charakteristická je rovněž tmavá moč a světlá stolice.
Doprovodným znakem může být i svědění kůže (pruritus). Mírný zánět jater však může proběhnout i zcela asymptomaticky. Projevy chronické žloutenky jsou dány různým stupněm poškození jaterní tkáně a tedy i jaterních funkcí.
Akutní hepatitida může být vyléčena bez trvalých následků. Chronická hepatitida však predisponuje k rozvoji jaterní cirhózy a je rizikovým faktorem pro rakovinu jater.

Virová hepatitida typu A je přenášena fekálně-orální cestou (přímým kontaktem, kontaminovanými předměty), bývá proto též nazývána „nemocí špinavých rukou". Inkubační doba této hepatitidy činí přibližně 2 - 7 týdnů. Průběh hepatitidy typu A je akutní, nepřechází do chronického stádia.

Hepatitida typu B se může přenášet krevní cestou, pohlavním stykem nebo také z infikované matky na plod. Inkubační doba činí v průměru 30 - 180 dnů. Hepatitida typu B může mít podobu akutní i chronické infekce.
Hepatitida typu C se může přenášet stejným způsobem jako hepatitida typu B. Inkubační doba činí 15 - 160 dnů. Rovněž hepatitida typu C může mít charakter akutní i chronický.

Z výše uvedených typů hepatitid existuje v současné době očkování proti žloutence typu A a očkování proti žloutence typu B.
Očkování proti žloutence typu C dosud neexistuje. Očkování proti hepatitidě typu B je v ČR zařazeno do kategorie tzv. pravidelných očkování, to znamená., že se jedná o povinné očkování.
Základní očkování dětí proti žloutence typu B se provádí dle očkovacího kalendáře kombinovanou vakcínou. První dávka vakcíny je podána přibližně ve 13. týdnu věku dítěte, další dvě dávky potom vždy s odstupem jednoho měsíce, čtvrtá dávka se aplikuje nejdříve po šesti měsících po třetí dávce, nejpozději do 18. měsíce věku dítěte.
Očkování proti hepatitidě typu A patří v ČR mezi očkování doporučená, tzv. na žádost.
Existuje rovněž vakcína pro současné očkování proti hepatitidě A i B.

 

Hepatitida typu A - souhrn:

Původce: Viry z čeledi Picornaviridae.

Nákaza: Fekálně-orální (přímý kontakt, kontaminované předměty).

Očkování v ČR: Na žádost.

Hrazení z veřejného zdrav.: V ČR není vakcína hrazena. (Možnost příspěvku lépe projednat s konkrétní pojišťovnou.)

Očkovací látky: Avaxim 160, Havrix 1440 adult, Havrix 720 junior,

Twinrix adult, Twinrix junior.

Rizikové skupiny: Vzhledem ke způsobu přenosu zejména děti.

 

Hepatitida typu B - souhrn:

Původce: Viry z čeledi Hepadnaviridae.

Nákaza: Krevní cestou, sexuálním stykem, z matky na plod.

Očkování v ČR: Pravidelné.

Hrazení z veřejného zdrav.: Hrazeno.

Očkovací látky: Engerix, Twinrix adult, Twinrix junior, Infanrix hexa

Rizikové skupiny: Nitrožilní narkomani.

 

Hepatitida typu C - souhrn:

Původce: Viry z čeledi Flaviviridae.

Nákaza: Krevní cestou, sexuálním stykem, méně často z matky na plod.

Očkování: Neexistuje.

Rizikové skupiny: Nitrožilní narkomani.

 

(Informace jsou aktuální k 7/2010.)

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy