HEO > Zdraví, krása > Očkování

Očkování proti pneumokoku, pneumokok, zdarma, cena, reakce


Pneumokokové infekce jsou infekce bakteriálního původu, jejichž vyvolavatelem je Streptococcus pneumoniae, neboli pneumokok, očkování proti pneumokokovým infekcím je dobrovolné, avšak vzhledem k závažnosti onemocnění, která mohou být pneumokoky vyvolána, má tato prevence svůj význam.

Pneumokok je původcem zejména respiračních onemocnění, dále může vyvolat zánět středního ucha, zánět mozkových blan, záněty srdeční tkáně, genitální infekce, záněty kostní tkáně a kloubů aj. Nákaza se děje kapénkovou cestou, možná je i nákaza novorozence během porodu, je-li infikována matka.
Inkubační doba činí přibližně jeden až tři dny. Obecně mohou pneumokokové infekce postihnout kohokoliv, vnímavost vůči pneumokokům je zvýšená u starších osob a u chronicky nemocných lidí (např. u lidí s nádorovými onemocněními, u diabetiků, u lidi s nemocemi kardiovaskulárního systému aj.) Větší náchylnost k nákaze mají rovněž novorozenci a děti, neboť jejich imunitní systém je nedostatečně vyzrálý.

Očkování proti pnemokoku se v současné době provádí pomocí vakcíny Pneumo 23 (tzv. polysacharidová vakcína), Prevenar 13 nebo Synflorix (tzv. konjugované vakcíny). Vakcína Pneumo 23 se doporučuje zejména u starších osob, u dětí vykazuje lepší účinnost Prevenar 13 a Synflorix. Uvádí se, že očkování chrání před nákazou až pět let u vakcíny Pneumo 23 a až deset let u konjugovaných vakcín, doba účinnosti je však vysoce individuální. Novela zákona č. 48/1997 Sb. stanovila, že od 1. 1. 2010 je možné očkování proti pneumokokovým nákazám hradit z veřejného zdravotního pojištění.
Podmínkou je např. to, že očkování je zahájeno mezi třetím a pátým měsícem věku pojištěnce, tři dávky očkovací látky jsou aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce nebo jde o přeočkování dítěte ve druhém roce jeho věku.

 

Pneumokokové infekce - souhrn:

Původce: Streptococcus pneumoiae (pneumokok).

Nákaza: Kapénkovou cestou.

Očkování v ČR: Na žádost.

Hrazení z veřejného zdrav.: Hrazeno, jsou-li splněny státem dané podmínky.

Očkovací látky: Pneumo 23, Prevenar 13, Synflorix.

Rizikové skupiny: Děti, starší lidé, lidé s chronickým onemocněním.

 

(Informace jsou aktuální k 7/2010.)

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy