HEO > Zdraví, krása > Očkování

Očkování proti klíšťové encefalitidě, klíšťatům, cena


Mezi u nás nejčastější onemocnění přenášená klíšťaty patří lymeská borelióza a klíšťová encefalitida, očkování je v ČR v současné době možné proti klíšťové encefalitidě, vakcína proti lymeské borelióze je stále předmětem výzkumu. Následující text se blíže zabývá klíšťovou encefalitidou.

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění, jehož původcem jsou viry z čeledi Flaviviridae. Viry klíšťové encefalitidy jsou na člověka nejčastěji přenášeny pokousáním infikovaným klíštětem.
Inkubační doba činí průměrně sedm až čtrnáct dnů, výjimkou však není ani třicet dní. Klíšťová encefalitida probíhá v typickém obraze ve dvou fázích.
V první fázi přicházejí nespecifické příznaky - únava, zvýšená teplota až horečka, nevolnost, bolesti svalů a kloubů, bolesti hlavy apod. Tyto nespecifické příznaky zpravidla během několika dnů spontánně odezní. V některých případech může v tomto stádiu dojít k uzdravení, většinou však přibližně po čtyřech až deseti dnech nastává druhá fáze onemocnění, při níž je v různé míře zasažena centrální nervová soustava.
V této druhé fázi může mít klíšťová encefalitida formu meningitickou (tj. zánět mozkových blan), meningoencefalitickou (tj. meningitida se současným postižením hmoty mozkové) nebo meningoencefalomyelitickou (tj. meningitida se současným postižením předních rohů míšních).
Velmi závažnou formou je tzv. forma bulbocervikální, při níž je zasažena oblast krční páteře a prodloužené míchy, může vést k poměrně rychlému selhání vitálně důležitých center a ke smrti. K projevům druhé fáze onemocnění patří v závislosti na formě nemoci např. silná bolest hlavy, nevolnost, zvracení, světloplachost, poruchy vědomí, obrny, křeče aj.

Prevencí klíšťové encefalitidy jsou jednak opatření bránící přisátí klíštěte (repelenty, omezení pohybu v místě výskytu klíšťat, vhodný oděv apod.), jednak již výše zmíněné očkování proti klíšťové encefalitidě.
Očkování proti klíšťatům je možné provádět celoročně, avšak nejvhodnějším obdobím, kdy očkovat proti klíšťatům jsou zimní měsíce, neboť klíšťata nejsou v této době aktivní a do doby zahájení jejich aktivity se na základě očkování stihne vytvořit dostatek protilátek.
Očkování proti klíšťové encefalitidě se provádí ve třech dávkách. Druhá dávka vakcíny se podává v odstupu jednoho měsíce od první dávky. Třetí dávka se pak aplikuje za šest měsíců až jeden rok. Ochrana před klíšťovou encefalitidou nastupuje přibližně za dva týdny po očkování. Maximální ochrany je dosaženo po aplikaci třetí dávky vakcíny. Očkování poskytuje ochranu přibližně na tři až pět let, proto se doporučuje provést po této době přeočkování.
Očkování proti klíšťové encefalitidě patří v ČR mezi očkování na žádost, většina zdravotních pojišťoven na něj však přispívá. Průměrná cena očkování se pohybuje kolem 600 Kč za jednu dávku, záleží na typu vakcíny.

 

Klíšťová encefalitida - souhrn:

Původce: Viry z čeledi Flaviviridae.

Nákaza: Kousnutí klíštětem.

Očkování v ČR: Na žádost.

Hrazení z veřejného zdrav.: V ČR není vakcína plně hrazena, většina zdravotních pojišťoven však na očkování přispívá.

Očkovací látky: FSME-Immun, Encepur.

Rizikové skupiny: Lidé pohybující se v místě výskytu klíšťat (vysoké trávy apod.).

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy