HEO > Seznam nemocí > A > Astma

Astma a jeho léčba, astma příznaky, astmatický záchvat, kašel


Astma bronchiale, neboli průduškové astma je zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které má chronický charakter a může se rozvinout v jakémkoliv věku. Chronický zánět sliznice dýchacích cest je příčinou jejich zvýšené citlivosti na zevní faktory, infekce, fyzickou námahu aj.
Bronchiální astma lze rozdělit na alergické a nealergické. Původem alergického astmatu jsou nejrůznější alergeny, např. pylová zrna, plísně, roztoči, prach, ale i cigaretový kouř, smog aj. Podkladem nealergického astmatu je přetrvávající chronická infekce dýchacích cest, např. v důsledku fyzické námahy - tzv. zátěžové astma, nebo následkem psychických vlivů - tzv. psychogenní astma. Důvodem nealergického astmatu může být i gastroezofageální reflux, což je stav, při němž dochází k pronikání kyselé žaludeční šťávy do jícnu, dráždění jícnu touto šťávou pak může způsobit reflexní stah průdušek.
Dále lze rozlišovat mezi perzistentním astmatem a tzv. intermitentním astmatem. V prvém případě se projevuje astma příznaky trvalého charakteru, astmatický záchvat se objevuje i častěji než jednou za týden. Intermitentní astma je mírnější forma onemocnění, při níž je v určitém mezidobí pacient i zcela bez obtíží.

Mezi možné příznaky astmatu patří dušnost, astmatický kašel, sípot, chrčení, pocit tíže na hrudi nebo svědění hrudníku aj. Astma se projevuje epizodickými záchvaty dušnosti, které jsou vyvolány podrážděním sliznice dýchacích cest některým odpovídajícím (výše uvedeným) podnětem. Reakcí na podráždění je bronchokonstrikce, při níž dojde k celkovému zúžení průsvitu dýchacích cest, sliznice navíc začne produkovat zvýšené množství hlenu a výsledkem je omezená průchodnost dýchacích cest. Astmatický záchvat může být bez včasného zásahu i život ohrožující stav. Jako první pomoc je nutné podat pacientovi bronchodilatační látky, z tohoto důvodu by měl každý astmatik mít trvale při sobě astmatický sprej.

Na vzniku astmatu se podílejí jednak genetické faktory, avšak významnou roli hrají i zevní vlivy, např. alergeny, ale i vlivy psychické. Dalším faktorem, který zvyšuje riziko rozvoje astmatu jsou některá další onemocnění pacienta, např. atopický ekzém. Diskutuje se i o vlivu věku a pohlaví na vznik a vývoj astmatu. Podle některých studií postihuje astma u dětí více chlapce, v dospělosti se poměr mezi objema pohlavími vyrovnává.

>Téměř zázračný přípravek na astma, alergii a imunitu<

Astma a jeho léčba jsou většinou celoživotní záležitostí. Léčba astma však v současné době umožňuje výrazné zlepšení kvality života astmatiků. Ke zlepšení stavu se podávají různé medikamenty.
Mezi léky na astma patří antihistaminika, která potlačují prozánětlivou reakci buněk imunitního systému, zmírňují otoky a brání zúžení bronchů. K potlačení zánětlivé reakce napomáhá i podávání kortikoidů. Při akutních stavech se podávají navíc výše zmíněná bronchodilatancia. Na léčení astma se může uplatnit i homeopatie, využívá se jí zejména v období mezi záchvaty. Úspěšná terapie astmatu je mj. založena i na dodržování určitých preventivních opatření, zejména na vyhýbání se provokujícím faktorům (alergenům, silným emocím, stresům, uvážit je třeba i vystavení se rizikovým situacím, což může být např. i let letadlem, kde je extrémě suchý vzduch apod.), vhodná je i dechová rehabilitace, některým pacientům je pro otužování doporučována např. sauna. K podpůrným postupům se počítá i přímořská klimatická léčba, lázeňské pobyty, speleoterapie (tj. léčba využívající mikroklimatu jeskyně). V současné době se navíc experimentálně zkoumá genová terapie astmatu.

Osvědčené přípravky na astma a alergii naleznete ZDE.

Další názvy nemoci: asthma bronchiale, bronchiální astma

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy