HEO > Seznam nemocí > A > Alkoholismus

Alkoholismus a jeho příznaky, alkoholik, léčba alkoholismu


Alkoholismus (alkoholizmus, etylismus) patří k nejčastějším závislostem na drogách. Tato relativně velká rozšířenost je způsobena zejména snadnou dostupností alkoholu, vysokou mírou tolerance společnosti vůči této droze a také častým zlehčováním jeho účinků. S tím je navíc spojena poměrně velká míra latence této závislosti, kdy stav opilosti není považován za příliš výstřední a výjimečný, a je proto někdy obtížné odlišit, kdy pijáctví překlene pomyslnou hranici mezi příležitostnou konzumací alkoholu, nenarušující žádný z aspektů života, a kdy se už jedná o alkoholismus. Je proto také obtížné jednoznačně vyjmenovat příznaky alkoholismu. Obecně je možné říct, že závislým na alkoholu se člověk stává ve chvíli, kdy pokračuje v jeho nadměrné a příliš časté konzumaci, i když to vede k negativním důsledkům v oblasti jeho zdraví, osobního a sociálního života, nebo pokud pociťuje příznaky fyzické a psychické závislosti a není schopný alkoholu odolat i v nevhodných situacích. Není možné přesně říci, kdo je alkoholik, například podle množství zkonzumovaného alkoholu v určitém časovém období, protože hranice závislosti je pro každého člověka jiná.
Alkoholismus a jeho příznaky jsou někdy obtížně rozpoznatelné také proto, že si člověk, který se stal závislým na alkoholu uvědomuje, že něco není v pořádku a snaží se pít tajně. Alkohol má navíc mnoho forem a stádií, jednou z nich je tzv. kvartální alkoholismus. Kvartální alkoholik se neopíjí pravidelně, může projít několika týdny klidu a pak se během týdne nepřetržitě opíjet do bezvědomí. I když tato forma alkoholismu nevzbuzuje dojem pravé závislosti, je třeba ji za ni považovat a usilovat o její léčbu.

     Alkohol má podle představy většiny lidí povzbuzující účinky, alkohol ale vedle těchto účinků působí také uklidňujícím způsobem, což v osobách konzumujících alkohol vyvolává dojem sebevědomí a veselosti, a zároveň jsou odbourávány zábrany a schopnost racionálně posoudit situaci. Alkohol postihuje mozeček, který člověku zajišťuje schopnost udržet rovnováhu. To vše vede k častým nehodám pod vlivem alkoholu, opilý člověk se pouští do činností, které by za střízliva odmítnul, a zároveň je díky účinkům alkoholu neschopný většinu činností provádět.

     Alkoholismus je tradičně považován za záležitost týkající se především dospělých mužů. Tato skutečnost je způsobena zejména tím, že pití alkoholu je u mužů společností obecně více tolerované než u žen. V české společnosti navíc znamená pro muže větší společenské znemožnění přiznat se k abstinenství než se občas opít. Alkoholismus u žen však také nemusí být ničím výjimečným. Ženy alkoholem často řeší problémy v osobním životě - rozvod, úmrtí člena rodiny, osamělost, odchod dětí z domova. Časté je také pijáctví žen, jejichž manžel či partner propadl alkoholu. I když je statisticky žen alkoholiček menší procento než mužů, přesto jejich počet není zanedbatelný. Dojem nezávažnosti může vyvolávat snaha žen svůj problém utajit, která je obecně mnohem vyšší než u mužů. Žena více než muž pociťuje nevhodnost svého počínání a snaží se ho skrýt před zraky okolí, včetně rodiny. Ženské tělo se však od mužského těla liší, a proto se také liší vliv a míra destrukce, který u ženy způsobuje alkoholismus.
     Důsledky jsou často vážnější než v případě mužů, dochází k rychlejšímu poškození jater, vyšší je náchylnost k poškození mozku vedoucí k duševním poruchám, a navíc se zvyšuje riziko rakoviny prsu.

     Léčba alkoholika je podmíněna tím, že si alkoholik svou situaci sám uvědomí a projeví zájem svůj problém řešit. Pokud za člověkem závislým na alkoholu stojí jeho rodina či přátelé, je šance na jeho uzdravení vyšší. V takovém případě, kdy se zároveň alkoholik nachází v některém z ranějších stádií závislosti, je možné problém vyřešit i bez pomoci odborníka. Obvykle je ale vhodnější obrátit se na psychologa či organizaci specializující se na pomoc při léčení alkoholismu. První krok, který by měl alkoholik nebo jeho rodina udělat, je návštěva psychiatra nebo specializovaná poradna alkoholiků. Zde by vám měli poradit další kroky, které je třeba postoupit k úspěšné léčbě. Pokud nechcete volit lékařskou péči, je možné nejprve využít nízkoprahová centra, kde se vám dostane rad bezplatně a bez objednání. V pozdějších stádiích alkoholismu je však poslední a jedinou možností, jak se závislosti zbavit, ústavní léčba alkoholismu. Léčebny pro alkoholiky jsou obvykle součástí psychiatrických oddělení a léčeben.

     Zvláštní alternativou se mohou stát setkání anonymních alkoholiků. Anonymní alkoholici (AA) je svépomocné sdružení bývalých a současných alkoholiků, kteří si při společných setkáních pomáhají svůj problém řešit. Výhodou tohoto druhu terapie je velká míra svobody, zachování anonymity a nenarušení osobního života. Tato setkání mají ale význam pouze pro slabší alkoholismus. Léčba rozvinutějších a těžších forem závislosti by měla zahrnovat pomoc psychiatra či jiného odborníka.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy