HEO > Seznam nemocí > A > Anorexie

Mentální anorexie, fotky anorexie


Anorexie je obecně nechutenství. Mentální anorexie je onemocnění dané poruchou příjmu potravy, můžeme ji také popsat jako nezdravé, úmyslné hubnutí.
Anorexie nejčastěji postihuje dospívající dívky, nemusí to však být pravidlem. Jedná se o onemocnění psychosomatického charakteru, primární porucha je spíše psychická. Anorektičky se snaží zabránit pouze domělému tloustnutí, jejich představy o vlastním těle jsou však výrazně zkreslené. Pubertální věk je pro rozvoj anorexie kritický, neboť v tomto období se v důsledku hormonálních změn začínají dívkám formovat boky, vyvíjí se sekundární pohlavní znaky apod., tyto změny mohou u mladých dívek anorexii vyvolat.
Přestože na počátku vzniku onemocnění stojí touha po dokonalé postavě, nabízí rozvinutá anorexie obrázky zcela jiné. Pacientka se považuje za tlustou a vědomě hubne, ačkoliv je její tělesná hmotnost výrazně nižší, než by odpovídalo normálu. S postupujícím onemocněním dochází k poruchám v produkci hormonů, což vede až k úplnému vymizení menstruačního cyklu. Dále může nastat nespavost, nesoustředěnost, může dojít k psychickým změnám ve smyslu hysterických záchvatů, neuróz, depresí aj.
Dalšími důsledky anorexie může být celkové rozvrácení metabolismu, změny kardiovaskulárního systému, hematologické problémy, problémy kožní, úbytek mozkové tkáně, poruchy reprodukce aj. Dostavit se mohou i deprese, sebevražedné sklony apod.
Někdy je zaměňována anorexie a bulimie. Co je anorexie bylo vysvětleno výše. Bulimie je oproti tomu nezvladatelná chuť k jídlu. Mentální bulimie je rovněž porucha příjmu potravy. Na rozdíl od anorexie je však toto onemocnění charakteristické přejídáním následovaným snahou vyvolat zvracení, čímž pacientky brání tloustnutí. Rovněž u bulimie hrají roli psychosociální faktory.
Léčba anorexie i bulimie je poměrně obtížná. Zahrnuje komplexní péči, do níž je zapojen i psychoterapeut. V těžkých případech vyžaduje léčení anorexie a bulimie hospitalizaci v nemocnici, kde je pacientkám dodávána umělá výživa. Bez včasného zásahu lékaře a psychoterapeuta za sebou zanechává jak bulímie, tak anorexie příběhy velmi smutné. Pacientky si téměř vždy odnášejí do dalšího života trvalé následky psychické i fyzické.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy