HEO > Seznam nemocí > A > Anémie

Anemie příznaky, anemie léčba, chudokrevnost, anemie krve


Anemie krve, neboli chudokrevnost, je onemocnění, při němž je v krvi snížené množství červených krvinek (erytrocytů) nebo celkového krevního barviva (hemoglobinu).
Hemoglobin je obsažen v erytrocytech. Funkce hemoglobinu spočívá v rozvádění dýchacích plynů (tj. kyslíku a oxidu uhličitého) po těle. V důsledku sníženého množství erytrocytů a hemoglobinu je tedy ke tkáním přiváděno menší množství kyslíku, z tohoto důvodu zahrnuje anemie příznaky povšechné slabosti, únavy, snížené výkonnosti. Mezi typické příznaky chudokrevnosti patří i bledost, v těžších případech dušnost, zrychlená srdeční činnost aj.

Anémie lze rozdělovat z několika hledisek. Podle množství hemoglobinu v erytrocytu rozlišujeme:
anémie normochromní - s normálním obsahem hemoglobinu v jednom erytrocytu
hypochromní anemie - se sníženým obsahem hemoglobinu
hyperchromní anémie - se zvýšenou koncentrací hemoglobinu v jednom erytrocytu.

Podle objemu erytrocytů v krvi pak popisujeme anemie mikrocytarni, při nichž je objem erytrocytů oproti normě snížen, a anemie makrocytarni s krvinkami většího objemu než je průměr.

Pro pochopení příčin anémií je důležité uvědomit si, že červené krvinky se v našem organismu denně obnovují, život jednoho erytrocytu trvá přibližně 120 dní. Ke vzniku krvinek dochází v kostní dřeni, vyvíjejí se ze zde přítomných kmenových buněk. Nezbytným substrátem pro tvorbu krvinek je železo, bílkoviny a některé vitaminy.
Příčina anémie je pak buď na úrovni nedostatečné tvorby červených krvinek, nebo na úrovni jejich předčasného zániku či nadměrných ztrát. Tzv. aplastická anemie je dána poruchou funkce kostní dřeně. Vzhledem k tomu, že na tomto místě dochází i k tvorbě bílých krvinek a krevních destiček, je jejich koncentrace v krvi rovněž snížena. Sideropenická anemie se vyskytuje při nedostatku železa, které je, jak bylo uvedeno, pro tvorbu erytrocytů nezbytné. Nedostatek železa může být dán jednak jeho nedostatečným příjmem, jednak jeho nadměrnými ztrátami (např. krvácením). Rovněž anemie v těhotenství bývají vyvolány relativním nedostatkem železa, jehož potřeba je v tomto období obrovská. Perniciozni anemie se rozvíjí při nedostatku vitaminu B12, který je rovněž důležitým prvkem v procesu tvorby červených krvinek. Hemolytická anémie vzniká při předčasném zániku krvinek, tzv. hemolýze. Hemolýza může být způsobena např. některými chemickými látkami, toxiny, změnou osmotických poměrů apod.

Léčba anemie se odvíjí od její příčiny. Může být založena na doplňování chybějících látek nezbytných pro krvetvorbu, na podávání krevních transfuzích, léků tlumících hemolýzu apod.

Další názvy nemoci: chudokrevnost, normocytární anemie, sideropenická anemie

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy