HEO > Seznam nemocí > A > Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba příznaky, alzheimerova nemoc, demence, léčba


Alzheimerova nemoc (alzheimerova demence) je choroba napadající mozek, kde způsobuje zánik některých nervových buněk. Vědcům se zatím nepodařilo zjistit, jaké má tato choroba příčiny, nezanedbatelnou roli ale hraje dědičnost a stárnutí.
Chorobu poprvé popsal na začátku 20. století Alois Alzheimer, léčba však byla započata až o mnoho let později. Nemoc působí zejména na paměť, která se výrazně zhoršuje. Poškozena je především paměť krátkodobá, nemocnému činí potíže vzpomenout si na události, které proběhly před několika hodinami, nevzpomíná si na názvy věcí, které denně používá, přestává se orientovat v čase i prostoru. Tyto změny mohou u některých nemocných vyvolávat také agresivní chování, celkově může dojít ke změnám osobnosti.
Závažným faktorem choroby je její neustálé zhoršování, existují léky na zpomalení průběhu choroby, zcela ji ale vyléčit nelze. Alzhaimerova nemoc velmi často dovede nemocné k úplné neschopnosti provádět běžné denní úkony, a ti jsou tak odkázáni na pomoc druhých.

Alzhaimerova choroba napadá nejčastěji lidi starší 60 let, v nižším věku je spíše vzácností. Obětí choroby se mohou stát muži i ženy, častěji se ale nemoc týká žen. Protože nejsou dobře známy příčiny nemoci, je obtížné ji předem predikovat a začít s včasnou léčbou. Včasné rozpoznání je také komplikováno věkem lidí, u nichž se nejčastěji projevuje alzheimerova choroba Příznaky mohou být zpočátku připisovány běžným projevům stárnutí. Vědci proto vymysleli poměrně jednoduchou metodu, kterou je možné včas odhalit alzheimerovu chorobu. Test spočívá v tom, že je člověk, u kterého je podezření na nemoc, požádán, aby nakreslil hodiny s číslicemi, které ukazují určitý čas. Podle výsledku je možné odhadnout, zda se u vyšetřovaného daná choroba rozvine, nebo zda-li už napadla jeho mozek a v jakém přibližně stádiu choroby se pacient nachází.

Nelze sice přesně říct, jakým způsobem je možné nemoci předcházet, přesto existují určitá preventivní opatření, která mohou nemoc alespoň oddálit či zmírnit její projevy. Existuje totiž spojitost mezi nemocí a intenzitou, kterou je namáhán mozek. U lidí s vyšším vzděláním je choroba méně častá. Lékaři proto doporučují procvičovat pravidelně mozek, například luštěním křížovek nebo četbou, vhodný je také pravidelný pohyb.

Pokud se u vás či vašich blízkých objeví příznaky, které odpovídají nemoci, je třeba tato podezření konzultovat s lékařem, který provede další sérii testů.
Nejčastěji se testují kognitivní funkce (MMSE) a test schopnosti vykonávat běžné denní aktivity (DAD test). Pokud je nemoc prokázána, začíná léčba léky, které nemoc zmírňují a zpomalují, a dávají tak pacientovi naději na soběstačný život. Pokud není schopná se o nemocného postarat rodina, existují zdravotní zařízení, která jsou připravena hospitalizovat člověka, u kterého se rozvinula Alzheimerova choroba.
Sanatoria poskytují pacientům kompletní péči, zajišťují léčbu a odborný dohled a komunikují také s rodinou nemocného, jejíž účast může pomoci nemocnému k zlepšení zdravotního stavu.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy