HEO > Příznaky, projevy > Krvácení, krev > Krvácení do mozku

Krvácení do mozku příznaky, projevy, následky


Vzhledem k většímu množství řidičů automobilů, kteří se ne vždy řídí pravidly silničního provozu, rozrůstající se násilné trestné činnosti a neopatrnosti vesměs rekreačních příznivců sportu, se podstatně zvýšil počet pacientů objevujících se na odděleních úrazových, chirurgických a anesteziologicko-resuscitačních odděleních nemocnic po celé zemi.
Všechny spojuje svými důsledky, bez ohledu na věk a pohlaví, poranění hlavy s následným krvácením do mozku. 
Velmi častými příčinami se jeví automobilové nehody, sportovní úrazy na kolečkových bruslích, lyžích, po pádu, po úrazu jak u osob pod vlivem alkoholu, tak u epileptiků při záchvatech, násilné trestné činy.

Je možné příznaky krvácení do mozku rozdělit do několika skupin vzhledem k postižení.
Jedná se o epidurální krvácení (pacient je v krátkodobém bezvědomí, má bolesti hlavy, zvrací, objevuje se porucha hybnosti, léčba bývá úspěšná), subdurální krvácení (bývá způsobeno velmi těžkým poraněním mozku, riziko úmrtnosti je velmi vysoké), arachnoideální krvácení (jedná se o krvácení mezi tenkou průsvitnou blankou pod tvrdou plenou mozkovou a mozkem, příčinou bývá prasknutí mozkového aneurismatu, léčba bývá úspěšná).

Vždy je nutné ihned provést rentgenologické a CT vyšetření. V případě nálezu hematomu u epidurálního krvácení je nutný chirurgický zákrok kvůli možnému poškození mozku, stejně jako u subdurálního krvácení. U arachnoideálního krvácení je na zvážení, zda je vůbec chirurgický zákrok nutný a není variantou pouze indikace léků. Hematom, který zde vzniká se vesměs vstřebá. Záleží ovšem na konkrétním pacientovi a jeho fyzické kondici.
Bohužel krvácení do mozku následky dost ovlivňuje životní komfort pacientů. Objevuje se poškození hybnosti, funkcí řeči, paměti, intelektu, bolest hlavy a časté poruchy soustředění a spánku.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy