HEO > Zdraví, krása > Plastické operace > Kliniky > Hradec Králové

Plastická chirurgie Hradec Králové, klinika plastické chirurgie v Hradci


Možností, kde podstoupit zákrok z oblasti plastické chirurgie, není dosud příliš velká. V podstatě si můžete vybrat mezi dvěma základními pracovišti. Obě nabízí kvalitní kvalifikovaný personál i poměrně širokou nabídku operací, které zde můžete podstoupit.

Prvním pracovištěm je soukromá klinika plastické chirurgie v Hradci Králové Sanus.
V jejím čele stojí primář Ĺudevit Pintér a klinika dále zaměstnává dalších pět specialistů a dalšího pomocného personálu. Před operací je nutné podstoupit konzultaci s lékařem přímo na klinice, který provede nejen vaše vyšetření a rozhodne ve spolupráci s vámi o vhodném průběhu a požadovaných výsledcích operace, ale také zodpoví veškeré vaše dotazy. Otázky obecnějšího charakteru vám dále mohou být zodpovězeny také v on-line poradně, kterou klinika nabízí. Na webových stránkách si také můžete prohlédnout kompletní ceník a udělat si tak předběžnou představu o ceně zákroku. Konečnou cenu však určí až lékař podle individuálních dispozic a požadavků.
Klinika se kromě kvalitně provedeného zákroku koncentruje také na následnou rehabilitaci, které je věnována velká pozornost, zejména v případě operací ruky a dalších částí těla, kde je vyžadována dlouhodobější pooperační péče. Mnohé z operací však umožňují okamžitou domácí rekonvalescenci a brzký návrat do běžného života.

Druhou možností je návštěva fakultní nemocnice, plastická chirurgie Hradec Králové.
Primářem tohoto oddělení je Leo Klein. Ve fakultní nemocnici se lékaři specializují jak na zákroky zdravotního charakteru, jako je odstraňování vrozených vývojových vad, následků popálenin, chirurgie ruky, kožních nádorů a dalších, tak také na estetické úpravy. Ceny operací jsou velmi podobné jako v případě kliniky Sanus.
Fakultní nemocnice nabízí také možnost nezávazné konzultace v poradně, která je nezbytnou podmínkou pro absolvování zákroku.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy