HEO > Zdraví, krása > Plastické operace > Zákroky > Operace nosu

Plastika nosu, zmenšení, rovnání, plastická operace nosu cena


Nos tvoří dominantu lidského obličeje a výrazně ovlivňuje jeho celkový vzhled a výraz. Ne nadarmo proto patří plastické operace nosu mezi časté zakázky v ordinacích plastických chirurgů. Zároveň se však jedná o velmi citlivou oblast, protože nepovedený zákrok může znamenat také drastickou změnu v negativním slova smyslu. Výjimkou nejsou ani případy, kdy i zdařilá plastika nosu neznamená spokojenost zákazníka a výsledek je nepříjemným překvapením.
Plastická operace nosu proto patří mezi zákroky, jejichž provedení byste si měli důkladně rozmyslet a konzultovat je se zkušenými odborníky. Chirurgická úprava nosu má obvykle především ráz estetický, v některých případech však tvar nosu může také způsobovat obtíže při dýchání a v těchto případech je vhodné operaci provést ze zdravotních důvodů.

Zákroky upravující vzhled nosu se řadí k nejobtížnějším v oblasti plastické chirurgie, a je proto důležité vybrat zkušeného chirurga, který bude zárukou úspěšně provedené operace.
Operace probíhá ve většině případů v celkové anestezii, a proto je podmínkou možnosti jeho podstoupení dobrý zdravotní stav. Plastiku nosu mohou podstoupit pouze osoby u nichž byl dokončen vývoj obličeje, tedy zhruba okolo 18. roku věku. Horní věková hranice není pevně stanovena, ale podmínkou je například dobrý stav kůže, která musí být dostatečně elastická, aby se přizpůsobila novému tvaru nosu. Na rozdíl od jiných plastických operací vyžaduje operace nosu také delší dobu rekonvalescence, zejména je důležité nosit sádrovou dlahu a další.

Úprav nosu, které můžete podstoupit, je celá řada. Pacient obvykle přichází do ordinace plastického chirurga s již poměrně jasnou představou o výsledné podobě nosu, často však tato představa musí být operatérem korigována, a to jak z hlediska možnosti realizace, tak z hlediska výsledného estetického dojmu.
Častým problémem, se kterým lidé přicházejí, je tzv. orlí nos. Jedná se o nerovný, silně klenutý nos, který tvoří výrazný prvek obličeje, a je proto nepřehlédnutelný. Zatímco v některých případech obličej zvýrazňuje žádoucím způsobem a činí ho originálním, pro některé majitele tohoto typu nosu může být prokletím. Operace hrbolu nosu patří mezi náročnější, protože je třeba zásahu do tvrdé části nosu, tedy do kosti. Podobného zásahu je třeba i tehdy, je-li upravován široký nos. Chirurg musí odstranit přebytečné části kosti, aby byl nos užší. Někdy stačí provést pouze zásah do měkké části nosu, která je složena především z nosních chrupavek.
Tímto způsobem lze někdy provést zmenšení nosu, zejména jedná-li se o jeho zkrácení. Obvykle je však třeba i zásahu do tvrdé části nosu.

Plastická chirurgie provádí také rovnání nosu. Křivý a nesouměrný nos může být vrozenou asymetrií v oblasti obličeje, častěji je to však pozůstatek různých úrazů. Při zákroku pak dochází k rovnání nosní přepážky, která byla z nějaké příčiny vychýlena na stranu. Tento problém, který je obvykle důsledkem zlomení nosu, může způsobovat také dýchací potíže, a operace je proto často nutností nejen z hlediska estetiky.

Jak již bylo řečeno, plastika nosu patří mezi náročné operace, a je proto třeba počítat s jistými riziky, které z operace plynou. Ani zkušený chirurg nebude schopen předvídat se stoprocentní spolehlivostí výsledek operace, protože reakce na zákrok jsou individuální.
Lékař, který zákrok provádí by měl dobře zvážit nejen zdravotní rizika, ale také psychickou stránku věci, zejména motivaci pro zákrok a další. V tomto případě hraje významnou roli věk a psychická odolnost jedince. Lze očekávat, že ať už bude zákrok úspěšný či nikoli, je třeba počítat s reakcemi lidí ve vašem okolí, které ne každý může dobře snášet. Dále je třeba upozornit na fakt, že definitivní výsledek operace je patrný až po několika měsících a i během této doby může dojít ke komplikacím, které výsledek operace zhatí. Výjimečně může dojít ke změně i po několika letech po operaci.
V případě, že se objeví pooperační obtíže, je nutné provést další chirurgický zákrok. Není třeba dodávat, že rizika dalšími zákroky narůstají. Při operaci nosu je třeba počítat s rizikem vysokého zajizvení ošetřovaného místa. Úkolem plastického chirurga by mělo být rozhodnutí o tom, zda je pro vás větší zákrok vhodný, pokud je vaše kůže náchylná k tvoření větších a špatně se hojících jizev.
Dalším rizikem je zásah do dýchací soustavy, který způsobí komplikace při dýchání nosem, mohou vzniknout různá zúžení a nebo také cysty. V těchto případech je nezbytná další operace. Opominout nelze také rizika plynoucí z anestezie, a to především celkové.

Vyjmenovaná rizika jsou v případě operace nosu poměrně vysoká v porovnání s ostatními zásahy plastické chirurgie, ale v celkovém počtu úspěšně provedených operací je jejich zastoupení marginální. Přesto je třeba věnovat velkou pozornost výběru plastického chirurga a nerozhodovat se pouze podle ceny zákroku.
Za plastickou operaci nosu zaplatíte v České republice v průměru 15 000 až 20 000 Kč, cena se však může vyšplhat i na 30 000 Kč a více, podle typu prováděného zákroku.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy