HEO > Zdraví, krása > Plastické operace > Zákroky > Operace genitálií

Plastika stydkých pysků, plastická operace stydkých pysků, genitálií


Důkazem vysokého rozvoje úrovně plastické chirurgie jsou operace genitálií, které patří k nejmodernějším zákrokům, které lze v současnosti s vysokou efektivitou na lidském těle provést. Ačkoli se jedná o nejnáročnější operace, které vyžadují práci zkušeného chirurga, výsledky jsou ve většině případů pro zákazníka velice uspokojivé, a proto úpravu genitálií v současnosti podstupuje stále větší procento mužů i žen.

Úpravy v oblasti genitálií podstupují častěji ženy, přičemž nejvíce žádaná je plastická operace stydkých pysků. Plastičtí chirurgové upravují jak malé i velké stydké pysky, a to zejména z hlediska jejich velikosti.
Malé stydké pysky u určitého procenta žen neesteticky vystupují z pochvy, v krajním případě mohou být i problémem zdravotním, pokud překážejí v určitých činnostech nebo brání nošení některého typu oblečení. Tento problém však může být pro ženu značně traumatický i z hlediska estetiky, a potažmo jejího sexuálního života.
Při operaci zmenšení stydkých pysků je tedy redukována jejich velikost, případně mohou být zcela odstraněny, což je však spíše výjimečné. O výsledné velikosti rozhoduje především chirurg provádějící zákrok v konzultaci s ženou, která zákrok podstupuje. Zákrok patří v oblasti úpravy genitálií spíše mezi snazší operace, obvykle nevyžaduje celkovou anestezii a dlouhodobější rekonvalescenci.

Úpravu velkých stydkých pysků podstupují spíše ženy středního věku, u kterých dochází k proměnám kůže, která ztrácí elasticitu, a pysky proto podobně jako například rty ztrácí plnost a tvar. Zvětšení velkých stydkých pysků se provádí především vyplněním kůže tukem, který je pacientce obvykle odebrán z jiné části těla.
Zákrok může být případně doplněn také odstraněním přebytečné kůže tak, aby byla kůže vypnutá a pysky vypadaly plnější. Operace zvětšení stydkých pysků je náročnější než v případě zmenšení, a to zejména z důvodu nutnosti odebrat tuk z jiné části těla. Pacientka je proto v průběhu operace ve většině případů v celkové anestezii. Přesto však operace patří mezi méně náročné s dobrými výsledky a obvykle se při ní nevyskytují větší komplikace.
Pro úplnost je třeba dodat, že v některých případech pacientky vyžadují také zmenšení velkých stydkých pysků. Jedním ze způsobu provedení je například liposukce této oblasti.

Výčet operací ženských genitálií dále doplňuje obecně plastická operace pochvy, která nejčastěji zahrnuje zúžení poševního vchodu. V naprosté většině případů se týká žen po 40. roce života, které mají za sebou jeden či více porodů, v důsledku čehož u nich došlo k rozšíření pochvy a zhoršení kvality sexuálního života. Při zákroku je odstraňována přebytečná poševní tkáň, a vchod je tak zúžen.

Zatím spíše výjimečně je v českém prostředí vyžadováno provedení rekonstrukce panenské blány. Důvody jsou v tomto případě čistě psychologického rázu.

Muži podstupují úpravu genitální oblasti méně často. V jejich případě patří mezi nejběžnější zákroky obřízka a zvětšení penisu. Obřízka je zákrok, při kterém je odstraněna předkožka, aby žalud zůstal obnažený.
Jedná se o tradiční židovskou rituální operaci, v našem kulturním prostředí je v některých případech prováděna ze zdravotních důvodů. Zvětšení penisu se týká jak délky, tak objemové stránky. Prodloužení pohlavního údu však patří mezi náročnější operace, a jsou zde proto vyšší rizika komplikací.

Cena zákroků v oblasti genitálií se liší dle druhu operace a způsobu jejího provedení. Obecně lze však říci, že se jedná o zákroky finančně náročnější. Nejlevnější jsou především úpravy stydkých pysků a obřízka, kde se ceny pohybují zhruba od dvaceti do třiceti tisíc korun.
Nejdražším zákrokem je pak plastická operace pochvy a úprava velikosti mužského genitálu, kdy zájemce zaplatí až 50 000 Kč a více.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy