HEO > Zdraví, krása > Plastické operace > Zákroky > Operace rtů

Plastická operace rtů, plastika rtů, zvětšení rtů, úst


Plné a dobře tvarované rty patří odjakživa mezi symboly ženské krásy, které dokreslují celkový výraz obličeje a ovlivňují jeho celkovou symetrii. Zvětšení a plastika rtů patří proto mezi nejběžnější zákroky estetické chirurgie.

Tvar a plnost rtů je do značné míry dán dědičně, ovlivněn je však také stářím a celkovým stavem pokožky. S rostoucím věkem rty ztrácí pružnost a zmenšují se, a obličej proto ztrácí výraznost a mladistvý vzhled. Mladším ženám zase často nevyhovuje zřejmá asymetrie mezi horním a dolním rtem. Operace rtů proto ve většině probíhá jako zvětšování jejich plnosti různými metodami na horním i dolním rtu či pouze na jednom z nich k dosažení lepší symetričnosti.

Zvětšení rtů

Zvětšení rtů se většinou dosahuje aplikací určité látky, která rty vyplní a zajistí jejich přirozený tvar a to i na dotek. Výsledek pak může být buď trvalý nebo pouze dočasný, a to právě podle toho jaká látka je využita. Při operaci může být použit tuk, který je do rtu aplikován pomocí injekce. Tuk, který se využívá je přitom odebrán přímo z vašeho těla, a to z místa kde je je ho dostatek, např. z břicha.
Jedná se o operační zákrok v lokální anestezii, přičemž znecitlivěna je jak oblast odkud je tuk odebírán, tak oblast rtů.
Další látka, která je využívána je např. kolagen nebo kyselina hyaluronová, které mají tekutý či gelový charakter a jsou také vpravovány injekčně. Právě tyto látky obvykle nemají dlouhodobý účinek a postupně se vstřebávají, je třeba tedy počítat s případnou nutností opakování po zhruba půl roce až roce. Na druhou stranu při nespokojenosti s výsledkem se nemusíte obávat z doživotního zohavení obličeje.

Dále může být využita vazivová tkáň, která je podobně jako v případě tuku odebrána přímo z vašeho těla. Je odebírána například z přechodu mezi zadečkem a stehny, takže jizva po zákroku není takřka vůbec patrná. Je však třeba počítat s menší jizvičkou v místě, kde je tkáň aplikována do rtů. Výhodou této metody je především to, že se nevstřebává či se vstřebává dlouhodobě a efekt je tedy víceméně trvalý.

Aplikace určité látky patří tedy mezi nejčastější způsoby operace rtů. Rozšíření úst je však možné provést také posunem sliznice, tzv. metodou V-Y. Dochází v podstatě k rozšíření retní tkáně, takže rty získají plnější dojem. Tento zákrok však není některými klinikami vůbec prováděn nebo je využíván pouze při výraznějších asymetriích, poškození úrazem atd. Operace je totiž příliš pracná v poměru k efektivitě výsledku.

Plastická operace rtů

Plastická operace úst také pro mnoho zákazníků estetických chirurgií není nezbytná a je jim doporučen pouze zákrok, při kterém je využit pouze permanentní make-up, a je tak rozšířena hranice červeně úst a vypadají opticky širší a plnější. Tato operace však není vhodná pro ženy (či muže), kteří touží po větším objemu rtů.

Zákrok plastické operace rtů můžete podstoupit po dosažení zletilosti, pokud se nejedná o operaci poúrazových či vrozených výrazných vad. Horní hranice není pevně stanovena, ale závisí na celkovém zdravotním stavu a stavu pokožky pacienta.
Po operaci je třeba počítat ještě s několika dny nutnými k rekonvalescenci a zejména s otoky ošetřeného místa. Až po uplynutí určité doby je patrný definitivní výsledek operace. Při rozhodování, který typ zákroku zvětšení rtů podstoupit, byste měli zvážit především, zda si jste jisti s výsledkem či je pro vás vhodnější zákrok dočasný, který poté můžete doplnit dlouhodobější metodou.

Ceny zákroku se v České republice pohybují zhruba od deseti do dvaceti tisíc, jedná se tedy o operaci méně náročnou. Náklady jsou však odlišné podle typu použité metody. Dražší jsou především způsoby, při které je využita vlastní tkáň či tuk, a to z důvodu dvojnásobného zákroku. Tyto metody lze však úspěšně zkombinovat například s liposukcí a dalšími zákroky.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy