HEO > Seznam nemocí > R > Rakovina, zhoubné nádory > Rakovina jater

Rakovina jater příznaky, projevy, léčba


Pojem rakovina jater znamená stav nekontrolovatelného množení buněk v jaterní tkáni. Jaterní nádory mohou pocházet přímo z jaterní tkáně, nebo se může jednat o nádory metastatické, které mají svůj původ v jiné, vzdálenější tkáni (např. v plicích, v pohlavních orgánech, v tlustém střevě a jinde) a nádorové buňky jsou sem zaneseny krevním či lymfatickým během.

Příznaky rakoviny jater jsou nespecifické, onemocnění navíc zpravidla po dlouhou dobu probíhá zcela bezpříznakově. Symptomem může být například anorexie, nechutenství, bolesti v horní části břicha pod pravým žeberním obloukem, v pozdějším stádiu žloutenka aj. Mezi další klinické projevy rakoviny jater lze zařadit celkovou slabost, únavu, nevolnost, teplotu, ztrátu tělesné hmotnosti aj.

K nekontrolovatelnému množení buněk dochází v důsledku poškození jejich genetické informace. Příčiny poškození genetického materiálu buňky mohou být různé, negativní vliv má například kouření, stres, nadužívání alkoholu aj. Roli hraje i dědičná zátěž. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je zřejmě dlouhodobě probíhající chronické onemocnění jater, především cirhóza. Cirhóza (tzv. ztvrdnutí jater) může vzniknout jako následek nadměrné konzumace alkoholu, ale i prodělané žloutenky typu B či C.

Diagnostika nádorů jater je poměrně složitá. Ze zobrazovacích metod se využívá zejména ultrazvukové vyšetření jater, počítačová tomografie (CT) břicha, rentgenové vyšetření hrudníku, magnetická rezonance jater. Dále se provádí vyšetření tzv. nádorových markerů, což jsou látky vylučované do krevního oběhu nádorovými buňkami. Doporučena může být i biopsie, tj. odběr vzorku tkáně, který je pak odeslán na histologické vyšetření. Existují i další speciální metody, např. angiografické vyšetření, laparoskoie aj.

Konkrétní léčba rakoviny jater je vybírána s ohledem na typ nádoru, jeho lokalizaci a velikost, dále se přihlíží k celkovému zdravotnímu stavu pacienta, jeho věku atd. Současné léčebné postupy využívají metody chirurgické (vyříznutí poškozené části jater), chemoterapii (tj. metodu, která pomocí chemických látek potlačuje růst nádorových buněk) radioterapii (ozáření nádoru ionizujícím zářením) či biologickou léčbu.

Játra jsou pro život zcela nepostradatelným orgánem. V případě těžkého poškození jaterní tkáně je jediným řešením transplantace jater.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy