HEO > Seznam nemocí > R > Rakovina, zhoubné nádory > Rakovina prsu

Rakovina prsu příznaky, léčba rakoviny prsu, nádory


Rakovina prsou je v současné době jedním z nejčastějších zhoubných nádorových onemocnění žen. Každoročně je diagnostikována u několika milionů žen na celém světě, avšak v malém procentu případů se rovněž vyskytuje rakovina prsu u mužů.

Pojem rakovina prsu označuje mnoho různých typů nádorů zhoubné povahy. Nádory v prsou se navzájem liší svým chováním, od druhu nádoru se proto odvíjí i prognóza a postup léčby.

Nádor prsu se často projeví jako zduření v oblasti prsu nebo v jeho okolí (typicky například v podpažní krajině, kde se nacházejí spádové lymfatické uzliny). Toto zduření (bulka) bývá ve většině případů bezbolestné, avšak nemusí to být pravidlem. Mezi další příznaky rakoviny prsu patří například výtok z prsní bradavky čiré barvy nebo s příměsí krve. Charakteristická je také změna vzájemné symetrie bradavek. Vyskytnout se mohou i kožní změny v okolí bradavky, například zarudnutí, vtažení kůže v místě nádoru (tvorba důlků), propad bradavek, mokvání a jiné. Příznaky mohou připomínat projevy zánětu. V pozdějším stádiu může zahrnovat rakovina prsu příznaky celkové slabosti, dušnosti při námaze, výraznější hubnutí, snazší lámavost kostí a jiné. V pokročilém stádiu totiž nádor může metastazovat, tedy zakládat nová ložiska i v dalších, vzdálených orgánech, například v plicích, v játrech, v kostech, v mozku atd.

Vznik rakoviny prsu je ovlivněn mnoha činiteli. Rizikovým faktorem je především ženské pohlaví, respektive ženské pohlavní hormony (estrogeny). Do rizikové skupiny patří ženy, které začaly menstruovat dříve či menstruují i ve vyšším věku. Kratší délka menstruace riziko rakoviny snižuje. Podíl na rozvoji onemocnění nese prokazatelně i genetická zátěž. Vliv na vznik onemocnění má pravděpodobně také způsob stravování a životní styl. Nepříznivým faktorem je například přílišné množství tuků v potravě, obezita, nadměrné užívání alkoholu. Rakovina prsu se častěji vyskytuje v zemích, kde je prokázáno větší procento tuků ve stravě. Negativně působí i nedostatek fyzické aktivity, první těhotenství ženy až po třicátém roce života, bezdětnost. Pravděpodobnost onemocnění stoupá i s věkem ženy, ve většině případů byla rakovina prokázána u žen nad padesát let věku, onemocnění se však nevyhýbá ani mladším ženám. Riziko rozvoje rakoviny prsu zvyšují i jiné typy prodělaných nezhoubných onemocnění prsu, dlouhodobá hormonální substituční léčba a jiné.

Prognóza rakoviny prsu závisí ve velké míře na stádiu, v jakém je nádorový proces diagnostikován. V tomto ohledu je proto velmi důležitá sekundární prevence onemocnění, zejména samovyšetření prsu. Samovyšetření by měla žena provádět pravidelně každý měsíc, nejlépe v první polovině menstruačního cyklu, kdy jsou prsy bez napětí. Návod na samovyšetření je dostupný v mnoha příručkách, které lze získat u lékaře, stáhnout z internetu apod. Jakékoliv změny (bulka, zarudnutí, výtok z bradavky aj.) by žena měla co nejdříve konzultovat s odborným lékařem. Každá zaznamenaná změna samozřejmě nemusí být příznakem rakoviny, avšak opatrnost je v tomto případě na místě. Základním screeningovým vyšetřením prsů je tzv. mamografie. Mamografie je zobrazovací metoda, která využívá rentgenové záření. Pomocí mamografie lze diagnostikovat i nádory ve velmi časném stádiu. Další metodou vyšetření je ultrazvukové vyšetření prsu, které se provádí zejména u mladých žen. U nejednoznačných nálezů může být dále indikována např. punkční biopsie (odběr vzorku tkáně pro histologické vyšetření). U žen s výtoky z prsů může být doporučena tzv. duktografie (vyšetření mlékovodů). U některých pacientek se k vyšetření využívá magnetická rezonance a jiné speciální metody.

Je-li prokázána rakovina prsu, léčba je ovlivněna druhem nádoru, jeho stádiem a velikostí, věkem pacientky, jejím hormonálním stavem apod. Léčba rakoviny prsu je založena na spolupráci gynekologů, chirurgů, onkologů, histologů aj. Obvykle je léčba primárně chirurgická. Zpravidla je kromě nádoru odstraněna i část zdravé tkáně a spádové uzliny v podpažní jamce. Po chirurgickém výkonu bývá postižený prs ozářen, aby byly zničeny případné buňky nádoru vyskytující se mimo hlavní ložisko. Dalším možným léčebným postupem je chemoterapie, kterou jsou rovněž nádorové buňky likvidovány. V současné době se využívá i hormonální terapie. Všechny způsoby léčby mají své výhody i nevýhody. Lékař by měl pacientce vysvětlit, proč je pro ni zvolená metoda nejvýhodnější a seznámit ji se všemi riziky.

Rakovina prsu představuje pro ženu nejen obrovskou zátěž zdravotní, ale rovněž psychickou a společenskou. Je proto vhodné do terapie zahrnout i pomoc psychologa.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy