HEO > Seznam nemocí > Z > Záněty

Záněty a léčba, typy a druhy zánětů

Zánět slepého střeva  ■  Zánět očních spojivek  ■  Zánět močových cest  ■  Zánět močového měchýře  ■  Zánět středního ucha  ■  Zánět žil  ■  Zánět průdušek  ■  Zánět šlach  ■  Zánět ledvin  ■  Zánět dásní  ■  Zánět nosních dutin  ■  Zánět vaječníků  ■  Zánět trojklanného nervu  ■  Zánět tenkého a tlustého střeva  ■  Zánět mozkových blan  ■  Zánět nosohltanu  ■  Zánět hrtanu  ■  Zánět Achillovy šlachy  ■  Zánět slinivky břišní

Zánět představuje vývojově nejstarší obranný mechanismus organismu, který se rozvíjí jako odpověď na poškození buněk a tkání.
Poškození může být dáno faktory povahy biologické (bakterie, viry, parazité, plísně – obecně infekce), chemické (kyseliny, žíraviny, jedy aj., např. poleptání), fyzikální (působení nadměrného tepla/chladu, záření aj., např. popálení), dále mechanické (např. odřeniny). Cílem zánětu je odstranění škodliviny z organismu v největší možné míře a zhojení (reparace) poškozené tkáně.
Zánět je tedy ve své podstatě do jisté míry reakcí přirozenou a žádoucí, avšak může se snadno vymknout z kontroly organismu a přejít tak v reakci, která organismus poškozuje. Z tohoto důvodu je nutné zánětlivé procesy v těle sledovat a vhodným způsobem včas léčit. Samostatnou kapitolou jsou pak stavy, kdy zánět vzniká jako reakce na určité přirozené struktury organismu (např. některé buňky štítné žlázy), tyto reakce jsou podkladem některých autoimunitních onemocnění.

Zánět se označuje latinským termínem inflammatio, v lékařské terminologii se často setkáváme s koncovkami –itis nebo –itida, které odkazují na přítomnost zánětu (např. encephalitida představuje zánět mozku, arthritidou rozumíme zánět kloubů apod.).

Záněty lze klasifikovat z různých hledisek. Podle délky trvání rozlišujeme záněty akutní a chronické.
Za chronický zánět se obvykle pokládá zánět trvající šest a více týdnů. (Tato hranice je však pouze orientační.)
Dále můžeme rozdělit záněty podle jejich vyvolávající příčiny na infekční a neinfekční.
Z hlediska charakteru zánětu rozlišujeme mj. záněty hnisavé a nehnisavé. Existují i jiné histopatologické klasifikace zánětů, tyto jsou však důležité spíše pro odbornou veřejnost, proto je na tomto místě neuvádíme.

Projevy zánětu můžeme rozlišit na místní a celkové. K místním projevům řadíme rubor (zčervenání, zarudnutí zánětlivého ložiska), calor (zvýšená teplota zánětlivého ložiska), dolor (bolestivost ložiska) a tumor (zduření zánětlivého ložiska, otok), dále se ještě mezi znaky zánětu řadí tzv. functio laesa (narušení funkce, činnosti postiženého orgánu).
K celkovým projevům zánětu patří zvýšená teplota, změny v krevním obraze, případně změny některých laboratorních hodnot v závislosti na příčině zánětu. Místní i celkové projevy mohou být vyjádřeny v různé míří, záleží na rozsahu zánětu, postižené tkáni, věku jedince a stavu jeho imunitního systému.

Diagnostika zánětu se obecně opírá o anamnézu a klinický obraz, dále je možné doplnit laboratorní vyšetření krve a moči, zvolit některou ze zobrazovacích metod aj. Záleží samozřejmě na tom, jaká tkáň je zánětem postižena, zda je zánět na místě viditelném okem apod.

Rovněž léčba zánětu závisí na lokalizaci a rozsahu zánětu, stavu nemocného, jeho věku atd. Léky tlumící zánět se obecně označují pojmem antiflogistika. Jsou dostupné jak ve formě pro místní aplikaci (gely, masti aj.), tak ve formách pro celkové podání (tablety, sirupy, injekce, čípky aj.).

Zánětem může být teoreticky postižena jakákoliv tkáň v organismu, níže uvádíme příklady vybraných zánětů a jejich obecné odborné názvy v přehledu jednotlivých anatomických systémů. 

Orgány nervového systému:

Zánět mozku/encephalitida (encefalitida)
Zánět mozkových obalů/meningitida
Zánět mozku a mozkových obalů/meningoencephalitida
Zánět míchy/myelitida
Zánět mozku a míchy/encephalomyelitida 
Zánět periferních nervů/neuritida
Zánět nervového kořene/radikulitida


Oko:

Zánět spojivek/konjunktivitida
Zánět rohovky/keratitida
Zánět spojivek a rohovky/keratokonjunktivitida
Zánět cévnatky/choroiditida, uveitida
Zánět duhovky/iritida
Zánět řasnatého tělesa/cyklitida
Zánět řasnatého tělesa a duhovky/iridocyklitida
Zánět sítnice/retinitida
Zánět cévnatky a sítnice/chorioretinitida
Zánět optického nervu/neuritida optiku
Zánět očnice/orbitocelulitida
Zánět očních víček/blepharitida (blefaritida)
Ječné zrno/hordeolum
Vlčí zrno/chalazion
Zánět slzné žlázy/dacryoadenitida
Zánět slzného vaku/dacryocystitida 


Ucho:

Zánět ucha/otitida
Zánět zevního ucha/otitis externa
Zánět středního ucha/otitis media, mezotitida
Zánět vnitřního ucha/otitis interna, labyrintitida 


Srdce a cévní systém:

Zánět osrdečníku/perikarditida
Zánět srdečního svalu/myokarditida
Zánět vnitřní výstelky srdce a chlopní/endokarditida
Zánět cév/angiitida
Zánět žil/phlebitida (flebitida)
Zánět povrchových žil/thrombophlebitida (tromboflebitida)
Zánět hlubokých žil/flebotrombóza
Zánět tepen (zánět stěny tepny)/ateriitida 


Lymfatické orgány:

Zánět mízní uzliny/lymphadenitida (lymfadenitida)
Zánět mandlí/tonsillitida (tonzilitida)
Zánět lymfatických cév/lymphangoitida
Zánět sleziny/splenitida


Orgány dýchacího systému:

Zánět horních cest dýchacích
Zánět dolních cest dýchacích
Zánět nosní sliznice/rhinitida (rinitida)
Zánět vedlejších dutin nosních/sinusitida
Zánět nosohltanu/nasopharyngitida (nazofaryngitida)
Zánět hrtanu/laryngitida
Zánět hrtanové příklopky/epiglotitida
Zánět průdušnice/tracheitida
Zánět průdušek/bronchitida
Zánět průdušnice a průdušek/tracheobronchitida
Zánět plic/pneumonie
Zánět pohrudnice/pleuritida
Zánět mezihrudí/mediastinitida 


Orgány zažívacího systému:

Zánět dutiny ústní/stomatitida
Zánět rtu/cheilitida
Zánět dásní/gingivitida
Zánět ozubice/periodontitida
Zánět parodontu/parodontitida
Zánět jazyka/glositida
Zánět slinných žláz/sialoadenitida
Zánět příušní žlázy/parotitida
Zánět hltanu/pharyngitida (faryngitida)
Zánět jícnu/esophagitida (ezofagitida, oesophagitida)
Zánět žaludku/gastritida
Zánět střev/enteritida
Zánět dvanáctníku/duodenitida
Zánět počátečního úseku dvanáctníku/bulbitida
Zánět lačníku/jejunitida
Zánět kyčelníku/ileitida
Zánět červovitého přívěsku („zánět slepého střeva“)/appendicitida
Zánět tlustého střeva/colitida (kolitida)
Zánět konečníku/proktitida
Zánět výstelky řitního kanálu/anitida
Zánět jater/hepatitida
Zánět slinivky břišní/pankreatitida
Zánět žlučníku/cholecystitida
Zánět žlučových cest/cholangoitida
Zánět pobřišnice/peritonitida 


Endokrinní orgány:

Zánět štítné žlázy/thyreoiditida (tyreoiditida)
Zánět příštítných tělísek/paratyreoiditida
Zánět hypofýzy/hypophysitida (hypofyzitida) 


Orgány vylučovacího systému:

Zánět ledvin/nefritida
Zánět glomerulů/glomerulonefritida
Zánět ledvinné pánvičky/pyelonefritida
Zánět močovodu/uretheritida (ureteritida)
Zánět močového měchýře/cystitida
Zánět močové trubice/urethritida 


Pohlavní orgány:

Zánět žaludu penisu/balanitida
Zánět předkožky/postitida
Zánět žaludu penisu a předkožky/balanopostitida
Zánět varlete/orchitida
Zánět nadvarlete/epididimitida
Zánět prostaty/prostatitida
Zánět pochvy/kolpitida
Zánět děložního hrdla/cervicitida
Zánět dělohy/uteritida
Zánět sliznice těla děložního/endometritida
Zánět vejcovodu/salpingitida
Zánět vaječníku/oophoritida
Zánět vejcovodů a vaječníků (děložních adnex)/adnexitida
Zánět prsu (zánět mléčné žlázy)/mastitida
Zánět prsního dvorce/areolitida
Zánět prsní bradavky 


Záněty orgánů pohybového aparátu:

Zánět kosti/ostitida
Zánět okostice/periostitida
Zánět kostní dřeně/osteomyelitida
Zánět kloubu/arthritida (artritida)
Zánět šlach/tendinitida
Zánět svalu/myositida 


Záněty kůže a kožních orgánů:

Zánět kůže/dermatitida
Zánět podkoží/celulitida
Zánět nehtového lůžka/paronychium
Zánět potních žláz/hidradenitida
Zánět mazových žláz
Zánět vlasového míšku/folikulitida

 

 

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy