HEO > Seznam nemocí > Z > Záněty > Zánět slinivky břišní

Zánět slinivky břišní: příznaky, projevy, léčba, příčiny, dieta, pankreatitida


Slinivka břišní je nepárový žlazový orgán. Anatomicky na ní popisujeme tři části, a to hlavu, tělo a ocas.
Slinivka je uložena za žaludkem, její hlava naléhá na horní část tenkého střeva (duodenum) a dále pak slinivka směřuje doleva ke slezině.
Slinivka břišní produkuje látky, které se účastí trávení živin, tyto látky jsou vylučovány do horní části tenkého střeva prostřednictvím tzv. pankreatického vývodu. Pankreatický vývod ústí do střeva v oblasti tzv. Vaterské papily, kam současně většinou vyúsťuje i vývod žlučníku.
Kromě produkce trávících šťáv dále produkuje slinivka řadu hormonů, zejména inzulín a glukagon, které se podílejí na regulaci metabolismu glukózy.

Slinivka břišní se označuje latinským názvem pancreas (pankreas), proto se zánět slinivky břišní obecně označuje jako pankreatitida. Podle časového průběhu rozdělujeme tyto záněty na akutní a chronické.

Těžký akutní zánět slinivky se typicky projevuje náhle vzniklou velmi intenzivní bolestí v nadbřišku, která se propaguje do obou stran břicha nebo do oblasti páteře. Jedná-li se o zánět slinivky, příznaky se charakteristicky zhoršují v poloze vleže na zádech, naopak úlevová poloha bývá v předklonu. Mezi časté doprovodné projevy patří zvracení, poruchy střevní pasáže a teploty.
Mezi hlavní příčiny rozvoje akutní pankreatitidy řadíme nadužívání alkoholu, neboť alkohol působí toxicky na pankreatické buňky a dále nemoci žlučových cest, při nichž dojde k průniku žluče do pankreatického vývodu (viz Vaterská papila), dále mohou být příčinou infekce, poranění v oblasti dutiny břišní, některá metabolická onemocnění apod. Akutní pankreatitida může vyústit v závažný, život ohrožující stav a včasná lékařská pomoc je proto nezbytná.

Chronický zánět slinivky se zpravidla projevuje bolestí, která je lokalizována v okolí pupku a šíří se pod žaberní oblouky. Klasicky se bolest dostavuje po jídle.
Častým současným příznakem bývá hubnutí a ikterus (žloutenka, žluté zabarvení kůže a sliznic). Stolice bývají časté, objemné a mastné. Poškození pankreatu může být provázeno i poruchami metabolismu glukózy.
Hlavním faktorem v rozvoji chronických pankreatitid je rovněž alkohol.

V diagnostice pankreatitid se uplatňují jednak anamnestické údaje (charakter bolesti, její souvislost s jídlem apod.), dále řada zobrazovacích metod (ultrazvuk, CT, endoskopické metody apod.) a laboratorní testy.

Léčba akutní pankreatitidy vyžaduje hospitalizaci pacienta, v některých případech je nutné i chirurgické řešení.
Základem léčby chronických pankreatitid je především dieta, která je zaměřená zejména na absolutní vyřazení alkoholu a snížení příjmu tuků, hlavně živočišných. Podávají se mj. léky na tlumení bolesti a léky obsahující látky napomáhající trávení živin.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy