HEO > Seznam nemocí > Z > Záněty > Zánět ledvin

Zánět ledvin příznaky, léčba, u dětí, kojenců, v těhotenství


Nefritida je zánětlivé onemocnění ledvin, dle průběhu se rozlišuje akutní a chronický zánět ledvin.
Příčiny nefritid mohou být jednak infekční, jednak neinfekční.
Infekční záněty ledvin bývají zpravidla bakteriálního původu, bakterie pronikají do ledvin z krevního oběhu nebo vzestupnou cestou z oblasti močových cest. Rizikovým faktorem pro rozvoj zánětu ledvin jsou stavy spojené s narušením odtoku moči a tedy s jejím hromaděním v močovém měchýři. Proud moči za normálních okolností omývá sliznici močových cest a strhává s sebou případné bakterie. Hromadící se moč tak představuje živnou půdu pro růst bakterií.
Odtok moči může být narušen např. v důsledku přítomnosti močových kamenů, z důvodu nádorového onemocnění močových cest, dále např. při zbytnění prostatické žlázy aj.
Rozvinout se rovněž může zánět ledvin v těhotenství, neboť rostoucí plod utlačuje svým růstem vývodné cesty močové. Rizikovým faktorem zánětu ledvin je rovněž katetrizace.
Častější výskyt nefritidy je pozorován u pacientů s diagnózou diabetes mellitus. Zánět ledvin u dětí bývá často následkem vrozených vývojových vad ledvin či močových cest.
Zánět ledvin u kojenců a novorozenců bývá často vyvolán např. tzv. vezikouretrálním refluxem, tj. nepřirozený stav, při němž dochází ke zpětnému průniku moči z močového měchýře do močovodu, čímž vzniká cesta pro vzestup infekce z močových cest do ledvin. Podkladem zánětů ledvin může být rovněž řada autoimunitních onemocnění.
Nefritida se projevuje jednak příznaky nespecifickými (celková únava a schvácenost, horečka, třesavka aj.), jednak zahrnuje zánět ledvin příznaky do jisté míry specifické. Ke specifickým projevům řadíme zejména bolest v bederní oblasti, která zesiluje při pohmatu či poklepu. Přítomné mohou být rovněž obtíže při močení. V moči se může objevit krev aj.
V diagnostice je důležité především vyšetření moči. Léčba zánětu ledvin se odvíjí od zjištěné vyvolávající příčiny.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy