HEO > Seznam nemocí > Z > Záněty > Zánět šlach

Zánět šlach na ruce, noze, léčba, příznaky, zápěstí, koleno


Tendinitida je zánětlivé onemocnění šlach (lat. tendo - šlacha).
Úloha šlachy spočívá v propojení svalu a kosterní tkáně, šlacha je tedy důležitým prvkem v zajištění pohybu.
Příčinou zánětu šlach může být např. zavlečení infekce do těla v důsledku poranění, podkladem zánětu šlach mohou být i různá systémová onemocnění, např. onemocnění revmatická.

Nejčastější příčinou zánětu šlach je podráždění šlachy nevhodně vedeným pohybem, zánět může být důsledkem nedostatečného protažení svalů před zátěží, náhlou změnou pohybu (např. prudké zrychlení při běhu apod.).
Záněty šlach bývají mnohdy následkem různých sportovních aktivit. Běháním si lze např. přivodit zánět šlach na noze (na dolní končetině) zánět může postihnout kotníky, dále se může objevit v lýtku, postiženo může být rovněž koleno, kyčle aj.

Prevence spočívá kromě dostatečného protažení svalů před během a vyvarování se náhlým změnám pohybu také ve volbě vhodné obuvi. Zánět šlach na ruce (na horní končetině) může být rovněž následkem sportu. Např. tzv. tenisový loket označuje zánět šlach v oblasti loketního kloubu. Pojem tenisový loket se vžil pro velké přetěžování loketního kloubu při tenisu, tento kloub však může být přetížen i při širokém spektru jiných činností s tenisem nesouvisejících.
Zdrojem zánětu šlach v zápěstí může být mj. dlouhodobá práce na počítači.
Projevem zánětu šlach bývá bolest, která přichází zpravidla při pohybu, na němž se postižená šlacha podílí. Kromě bolestivosti se může projevit zánět šlach příznaky zarudnutí v okolí šlachy, otokem aj.

Léčba zánětu šlach závisí na vyvolávající příčině zánětu. Základem léčby je zejména omezení pohybu dané šlachy (fixace obvazem, ortézou, sádrou). V některých případech je vhodná na zánět šlach léčba fototerapií. Doporučena může být i operace, při níž je postižená část šlachy odstraněna.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy