HEO > Seznam nemocí > Z > Záněty > Zánět žil

Zánět žil příznaky, na noze, ruce léčba, lýtko, dolní končetiny


Flebitida je označení zánětlivého onemocnění žil.
Příčiny zánětu žil zahrnují obecně všechny procesy, které poškozují žilní stěnu a stavy způsobující zpomalení proudění krve v žilách a její městnání.
Nejčastěji se flebitida rozvíjí v oblasti žil dolních končetin, neboť krev v dolních končetinách má snadný sklon k městnání.
Je důležité uvědomit si, že krev proudící z žil dolních končetin směrem do srdce teče proti působení gravitační síly. Tento její protigravitační tok je umožněn především systémem chlopní, důležitou úlohu v posunu krve směrem k srdci mají také okolní svaly, které svou činností žíly stlačují. Ke zpomalení proudění krve v žilách dolních končetin proto dochází mj. při dlouhodobém upoutání na lůžko. Z tohoto důvodu bývají dlouhodobě ležícím pacientům fixovány dolní končetiny obinadlem, aby se usnadnil pohyb krve z žil směrem k srdci.
Rizikovým faktorem pro zánět žil na noze je rovněž dlouhodobé cestování s nemožností dostatečného pohybu (např. cestování letadlem apod.) - tzv. cestovní trombóza.

Zánět žil dolních končetin se podle lokalizace postižené žíly rozlišuje na zánět povrchových žil a zánět hlubokých žil, neboť systém žil dolních končetin je členěn na hluboký a povrchový.
Projevit se zánět žil může v oblasti pánve, ve stehně, v lýtku, v kotníku, zánět povrchových žil se projevuje zejména bolestivostí a zarudnutím v průběhu postižené žíly.
Oproti tomu zahrnuje hluboký zánět žil příznaky zejména otoku končetiny, mezi další možné projevy zánětu žil hlubokého systému patří bolestivost. Riziko zánětu hlubokých žil spočívá především ve zvýšené možnosti vytvoření trombu. (Zánětem poškozená stěna žil je náchylná k tvorbě krevních sraženin - trombů.) Tromby se mohou utrhnout, být zavlečeny krevním proudem do plic a zde ucpat pro život důležité cévy - vzniká plicní embolie.

Kromě žil dolních končetin může být zánětem postižena v podstatě jakákoliv žíla v těle. Infekční zánět žil na ruce se může např. rozvinout jako komplikace zavedení kanyly. Zánět žil v rukách, na předloktí a jinde se může rovněž objevit v souvislosti s traumaty (zlomeniny apod.)

Diagnostika zánětu žil se opírá jednak o fyzikální vyšetření (pohled, pohmat), dále může být doporučeno ultrazvukové vyšetření žil. Léčení zánětu žil závisí na příčině zánětu.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy